– Spennende tanker

Både byråd for byutvikling og Næringsforeningen mener avfallssug er en fremtidsrettet løsning.

POSITIV: Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein mener avfallssug i sentrum kan være en god idé. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

– Dette er spennende og fremtidsrettede tanker. Det er ikke noe lekkert med alle avfallsdunkene og det er ikke ønskelig med all tungtrafikken i sentrum, sier Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling.

LES SAKEN HER: Vil ha avfallssug i sentrum

Trenger avklaring

Hun kjenner til at Bergen har valgt avfallssug, og er samtidig klar over at Stavanger ikke har gått for den løsningen.

– Det er delte meninger om avfallssug. I Stavanger er bystrukturen lik Bergen, men man har ikke omfavnet avfallssug. Man synes det koster mer enn det smaker.

Hun mener at matavfall fra hotell i rør er mulig, men at transport i forbindelse med vareleveranser, transport til og fra vaskeri, henting av glass og papp og så videre, er vanskeligere å unngå. Også spørsmål om hvem som skal eie infrastrukturen og ta kostnadene, må avklares.

– Vi har hatt samtaler med Remiks og har ikke konkludert. Vi har ikke landet noe forslag om hvem som skal eierskap til avfallssuget, drifte og vedlikeholde det, sier Alvarstein.

Må graves

– Vi er i utgangspunktet positive til prosjektet og til at det vil gi positive gevinster for byen og sentrum. Det vil gjøre avfallshåndtering lettere, det blir mindre tungtransport, arealer frigjøres og det blir renere og penere, sier næringspolitisk rådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen i Næringsforeningen.

Rør i bakken til avfallssug vil bety mye graving i sentrum, men Skjelmo Kristiansen tror det lar seg løse.

– Det arbeides med en oppgradering av Storgata, som vil medføre en del graving knyttet til vannbåren varme og andre kabler. I Sentrumsløftet er det tatt til orde for å gjøre Grønnegata til hovedgate for infrastruktur under bakken. Uansett må man prøve å koordinere gravearbeidet best mulig, sier han.