Flertall for nye kommunalboliger

Flere hundre nye kommunale utleieboliger bør bygges så raskt som mulig.

VIL BYGGE: SVs Ingrid Marie Kielland – her sammen med stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes – har tatt initiativ til økt takt i byggingen av kommunale utleieboliger. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Det mener SVs Ingrid Marie Kielland som – via en noe kronglete debatt – fikk med seg kommunestyrets flertall i et vedtak om å få byrådet til å starte planleggingen sporenstreks.

– Vi må øke antall utleieboliger i Tromsø. Vi har stor mangel på både utleie- og selveierboliger i byen og 200 nye kommunale boliger vil avhjelpe situasjonen for dem som har vanskeligst å komme inn på boligmarkedet, sier Kielland.

Samarbeid med Husbanken

Kielland ønsker at Stiftelsen kommunale boliger går i dialog med Husbanken for å få til en finansiering av de 200 boligene.

– Byrådet må ta initiativ til dette – og det er også noe som flertallet i finans- og næringskomiteen er enige i. Derfor fremmer vi saken som en innstilling fra komiteen, sier Kielland.

Hun viser til at forslaget om flere kommunale boliger kom på bordet allerede i 2012 og at komiteen har støttet forslaget helt fra da.

Ikke ghetto

At det til tross for dette er motstand mot forslaget fra enkelte tror Kielland kommer av misforståelser.

– Det er ikke snakk om å bygge de 200 boligene på samme sted og skape en ghetto. Det skal ikke bli et nytt Nedre Håpet der man hadde samlet en stor mengde boliger for vanskeligstilte, sier hun.

LES OGSÅ: Vil ha kommunalt boligselskap

Helse- og omsorgsbyråd Kristoffer Kanestrøm er positiv til Kiellands forslag. Han mener dog at det per i dag ikke er ressurser til å bygge 200 boliger i Stiftelsens regi.

Ikke kapasitet

– Stiftelsen har selv sagt at de ikke har kapasitet – de mener at de kun kan ta på seg to-tre prosjekter per år og 40 boliger per år. Vi har tre prosjekter på gang allerede – et krisesenter, et hardbrukshus og et prosjekt på 30 boliger, sier han.

Han viser også til boligpolitisk handlingsplan som skal legges fram i neste kommunestyremøte.

– Der legger vi opp til bygging av 450 nye boliger fram til 2019, sier han.

Støtter forslaget, men ...

Det var også dette tallet som ble – mer eller mindre – vedtatt i avstemmingen. Høyre fremmet nemlig et motforslag som ikke tallfestet antall boliger, men som ønsket å bruke den bebudede boligpolitiske handlingsplanen som grunn.

LES OGSÅ: Lettere å søke kommunal bolig

– Vi støtter tanken bak Kiellands forslag, men vi ønsker å være mer realistisk, sier gruppeleder Rolleiv Lind.

Skuffet Kielland

Forslagsstilleren er imidlertid ikke fornøyd med den vedtatte versjonen av byggeplanene.

– Å ikke tallfeste det vi ønsker å bygge er å vanne ut forslaget. Vi hadde anledning til å gi et tydelig politiske signal, men tok ikke sjansen, sier hun.