Vil ha innspill fra syklistene

Byens syklister har nå mulighet til å si sin hjertens mening om hvor og hvordan det bør satses på sykkeltraseer.

HOVEDVEINETT SYKKEL: De lyseblå linjene er sykkelfelt oppmalt i kjørebanen, de mørkeblå er sykkelvei, i likhet med den rosa linja. Illustrasjon: Kommuneplanens arealdel 

nyheter

Det er i forbindelse med at kommuneplanens arealdel nå ligger ut på høring at Sykkelbyen Tromsø ønsker syklistenes mening om hvordan hovednettet for sykling skal utformes. I arealplanen tas det høyde for at trafikkveksten fremover skal komme fra sykkel, gange og kollektivtrafikk, mens bilbruken skal ned.

LES MER: Sykkelbyen Tromsø jubler over ny vei

Trygt og effektivt

Hovednettet for sykkel er en viktig del av sykkelstrategien som i disse dager utformes av Transportnett Tromsø, hvor kommunen, fylkeskommunen og veivesenet deltar.

– Det viktigste er at det settes av areal til sykkelvei, som forankres juridisk og bygges ut når vi får økonomi til det. Med litt tålmodighet vil syklistene få et godt utbygd nettverk som både er effektivt, trygt og komfortabelt å bruke, sier Gjert-Henrik Vedeler, prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø.

Førstevalget for syklister mener han er sykkelvei med fortau, for å skille gående og syklende, mens gang- og sykkelvei er en foreldet løsning.

LES MER: Bygger ut firefelts vei

Kan synse

– Med en kombinasjon av sykkelfelt i kjørebanen og sykkelvei separert fra gående og bilister, vil resultatet bli meget bra. Utfordringen blir å regulere om veistrekninger, som både kan være tid- og kostnadskrevende, sier Vedeler.

Han mener syklistene nå har en unik mulighet til å foreslå løsninger.

– Nå har syklistene mulighet til å synse om sykkeltraseer og løsninger. Høringsuttalelsene må sendes skriftlig til kommunen.

LES MER: Han har store sykkelplaner også neste år