Nå får private gi hjemmetjeneste

Nå skal private tilbydere få lov til å gå kommunen i næringen og tilby private hjemmetjenester.

PRIVATE: Nå mister kommunen sitt monopol på hjemmetjenester når det åpnes for konkurranseutsetting i kommunen. 

BRUKERMAKT: Kristoffer Kanestrøm vil la brukerne av hjemmetjenesten bestemme hvem som skal levere den. 

Kritisk: Brage Sollund fra Arbeiderpartiet tror at fritt brukervalg vil gi dyrere og dårligere hjemmetjeneste. 

nyheter

Det er resultatet av et vedtak som formelt ble fattet i byrådsmøtet torsdag. Nå skal private tilbydere få lov til å søke om såkalt tjenestekonsesjon.

– Om de får dette godkjent vil de kunne tilby hjemmetjenester og hjemmesykepleiere til brukere som har krav på slike tjenester, sier byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp).

Kravliste

For å få tjenestekonsesjon må tilbyderne oppfylle en liste med krav som går på eksempelvis kvalitet og kvalifikasjoner.

– Om de oppfyller disse kravene vil de få konsesjon, og da vil brukerne våre kunne velge dem på kommunens regning, sier Kanestrøm.

For byråden har brukermakt vært et nøkkelbegrep. Ifølge ham er det brukeren som skal få bestemme hvem som skal komme hjem til ham eller henne.

Fast timepris

– Hjemmehjelp og hjemmesykepleie er ofte svært personlige saker. Da skal man faktisk ha rett til å avgjøre hvem som kommer hjem til seg, sier han.

Samtidig understreker han at det ikke vil bli gitt noen «kunde-garanti» til tilbyderne. Og brukerne av hjemmetjenesten står fritt til å velge kommunens tjenester.

LES OGSÅ: Vil sende eldre til Syden

– Jeg tror at våre tjenester kommer til å være klart konkurransedyktige og kvalitetsmessig helt på høyden med det private tilbydere kan gi, sier han.

Alle eventuelle tilbydere må forholde seg til en fast timepris som kommunen selv fastsetter.

– Vi kommer til å legge ut saken på Doffin (et nettsted for offentlig opphandling) etter påske. Da skal timeprisen være klar, sier Kanestrøm.

Kritisk opposisjon

LES OGSÅ: Frykter privatisering

Brage Sollund, Arbeiderpartiets leder i helse- og omsorgskomiteen, er imidlertid svært langt fra fornøyd med byrådets vedtak.

– Vi mener at dette vil gå ut over tilbudet til hjemmehjelpsmottakerne. Det vil bli dyrere, mer byråkratisk og kvaliteten vil bli lavere, sier han.

Arbeiderpartiet vil ikke ha fritt brukervalg, sier han.

– Vi tror heller at en styrking av «førstelinja» – pleierne – vil gi bedre hjemmehjelp til alle. Det er der pengene burde satses, sier han.

– Holder ikke mål

Dette mener Kristoffer Kanestrøm er et merkelig argument.

– Det vil bli mer kontroll og oppfølging av tilbyderne, men det er jo samtidig noe vi er nødt til å gjøre med våre egne tjenester også, sier han.