Espen Nordahl leder nytt snøskredsenter

Espen Nordahl blir prosjektleder for utviklingen av et kompetansesenter for snøskred i Tromsø.

PROSJEKTLEDER: Espen Nordahl blir prosjektleder for det nye kompetansesenteret for snøskred i Nord-Norge.  Foto: TROND HAAKENSEN

SNØSKREDVARSLER: Emma Barfod jobber for NVE med skredvarsling i Troms. 

nyheter

Nordahl takket ja til stillingen i forrige uke og vil i løpet av noen måneder være på plass i jobben.

– Det er en treårig prosjektstilling som går ut på å bygge opp et kompetansesenter for snøskred og den forebyggende delen knyttet til snøskred og skredfare, sier Nordahl som til vanlig jobber i kommunikasjonsavdelingen ved universitetet.

Flest omkomne i Troms

Han peker på at Troms er det fylket i Norge som har flest omkomne i snøskred. Kompetansesenteret vil derfor i stor grad fokusere på den menneskelige faktoren av snøskred.

– UiT ser på dette som et viktig satsingsområde. Det drives allerede en del forskning om snøskred på UiT i dag, og det første jeg skal i gang med i jobben er å kartlegge forskningen som allerede gjøres, og hvordan vi kan utvikle den videre, sier Nordahl.

LES OGSÅ: Kronprins Haakon på topptur: - Vi har ingen å miste

I startfasen

Etter å ha fått en oversikt over hva som gjøres på området skal prosjektlederen bidra til å skape midler for å videreføre prosjektet.

– Det er helt i startfasen, men jeg synes det er flott at UiT tar tak i dette, sier han om stillingen som er finansiert av UiT og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

LES OGSÅ: Dag (66) overlevde snøskred

Vil nå ut til folket

Han forteller videre at kompetansesenteret skal ansette forskere som skal jobbe med snøskred og det forebyggende arbeid rundt skredfaren.

– Deretter er det viktig å få denne informasjonen ut til folket. Sett i forhold til at så mange omkommer i snøskred, så er det viktig å få på plass et slikt kompetansesenter for å kunne få ut mer informasjon til de som ferdes i fjellet. På den måten kan man forhindre at så mange omkommer i skred, sier Nordahl.

LES OGSÅ: Én person omkom i snøskred

Positiv utvikling

Han legger til at det allerede har skjedd mye positivt i utviklingen, blant annet ved at man har fått på plass en skredvarsling.

Emma Barfod, NVEs snøskredvarsler for Troms-regionen, ser fram til samarbeidet om å få på plass et kompetansesenter.

– Espen blir min kollega og dette gleder vi oss til. NVEs snøskredvarsling – på nettsiden varsom.no – er bare tre år gammel, men vi føler det går riktig vei, sier Barfod, som til daglig er leder for gruppen som blant annet lager snøskredvarselet for Tromsø-regionen.

LES OGSÅ: Klare med nytt skredutstyr

Snøskredvarsel hver dag

– Vi ser en økning i hvor mange som er opptatt av snøskred og forebyggingen av dette. Det har blitt større fokus rundt det og i NVE lager vi faktisk snøskredvarsler hver eneste dag for 22 regioner i hele Norge, sier Barfod.

Som prosjektleder for snøskredsenteret skal Espen Nordahl blant annet følge opp skredvarslingen i Nord-Norge og observatørene som er med på å vurdere skredfaren.

– Det blir spennende å være med å videreutvikle dette, og få mer kunnskap ut til befolkningen om hvordan man kan unngå snøskred når man ferdes i fjellet, avslutter han.