Bryter du også reglene når du sykler?

Syklistene bryter stadig vekk trafikkreglene og mange blåser en lang marsj i om det viser rødt i lyskryssene. Sjekk hva du kan få i bot her.

BØTELEGGER: Politioverbetjent og leder av trafikkontoret i Troms politidistrikt, Hans Otto Salamonsen, forteller at politiet gir bøter til både bilister og syklister når de har kontroller. 

nyheter

Hans Otto Salamonsen, politioverbetjent og leder av trafikkontoret i Troms politidistrikt, minner om at reglene i trafikken er de samme om du sitter på sykkelsetet eller bak rattet.

LES OGSÅ: Vil ha innspill fra syklistene

Bryter vikeplikten

– Er det slik at syklistene ofte bryter trafikkreglene?

– Ja, de bryter dem ofte. Og veldig mange overholder ikke rødt lys.

Ifølge Salamonsen er de vanligste lovbruddene blant syklister at de ikke har lys på sykkelen eller at de sykler på rødt signal i lyskryss.

– Vi ser at flere ikke overholder reglene i lyskryss. Mange sykler på rødt. De fleste som sykler vil jeg tro også har lappen, og da synes jeg det er rart at så mange sykler på rødt eller ikke overholder vikeplikten.

Mer utsatt

– Det tyder på at mange ser mindre alvorlig på det når de sykler, mens man i realiteten er mer utsatt og sårbar på sykkelen enn i bilen dersom noe skulle skje, legger lederen for trafikkontoret til.

Politiet har sjelden egne kontroller for syklister.

– Men vi hadde en sykkelkontroll i slutten av november i fjor hvor vi sjekket lysbruken hos syklistene. Da skrev vi ut 6–7 forelegg.

Kontrollerer alle

Til tross for at syklistene ikke er førsteprioritert hos politiet, nøler de ikke med å stoppe de som bryter trafikkreglene.

– Vi har stoppet flere som har syklet i strid med skilting eller som sykler på rødt lys. Og når vi har kontroller stopper vi både bilister og syklister, sier Salamonsen.

LES OGSÅ: Tromsø-ryttere imponerte på hjemmebane

Slik er bøtene

Kjøring med sykkel:

– Uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent (§15 og forskrift om krav til sykkel)

– I strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge

– I strid med skilt:

302 – «Innkjøring forbudt»

306.0 – «Forbudt for alle kjøretøy»

306.6 – «Forbudt for syklende»

306.7 – «Forbudt for syklende og gående»

– På motorveg og motortrafikkveg

Satsen ligger på 900 kroner dersom man bryter reglene - eller tre dager i fengsel.

– De som ikke vedtar forenklet forelegg på stedet må påregne en vanlig anmeldelse – straffesak – og normalt bøtelegging i etterkant, avslutter politibetjent Salamonsen.