Slik vil Arbeiderpartiet gjenvinne Tromsø

Arbeiderpartiet har planene klare. Partiet skal overta makta i Tromsø og flest mulig av de andre store byene i Norge.

SLAGPLANEN KLAR: Kristin Røymo og Arbeiderpartiet la planene for maktovertakelse i de største byene på partiets landsmøte i helga. Foto: Arbeiderpartiet  Foto: Arbeiderpartiet

TRAFIKKLØSNINGER: Å få vekk bilkøer og styrke miljøvennlig transport vil være et nøkkelområde for Arbeiderpartiet, sier Røymo.  Foto: Jon Terje Eiterå

KREVER BOLIGBYGGING: De tre mulige støttepartiene til Arbeiderpartiet vil kreve offensive satsinger på boligbygging.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Slagplanen for hvordan dette skal skje ble blant annet lagt i løpet av Arbeiderpartiets landsmøte på Folkets Hus i Oslo, forteller byrådslederkandidat i Tromsø, Kristin Røymo.

– Det er en helt klar ambisjon fra partiet at vi skal gjenvinne de største byene. Det er i de største byene det bor mest folk – og det er viktig vi får innflytelse over politikken som styrer deres hverdag, sier hun.

LES OGSÅ: Tordentale mot byrådet

Legger til rette for vekst

Og for å vinne valget i høst vil partiet satse på en del nøkkelområder, fortsetter Røymo.

– Vi skal bygge mer boliger ved å ta i bruk og stimulere de ressursene som byene har tilgjengelige, vi skal utbedre infrastrukturen og gjøre det bedre for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Og vi skal satse langt mer på skolen, sier hun.

Det sistnevnte gjelder både innhold i skolen, lærertetthet og kompetanse.

LES OGSÅ: Vil ta i bruk kommunetomter

Storbymidler

En annen ting som Arbeiderpartiet ønsker å gjøre er å gjøre det lønnsomt for byene som oppfyller blant annet strengere miljøkrav for privatbilisme.

– Arbeiderpartiet har nå Tromsø inne i vårt forslag til ny storbypolitikk. Tromsø er en byregionene som Arbeiderpartiet ønsker skal få ekstra midler, sier Røymo.

Investeringsmidler

Disse midlene skal blant annet gå til investeringer innenfor de allerede nevnte områdene. Men de skal også gå til å ruste opp idrettsanlegg.

– Vi vil ta igjen etterslepet på anleggssiden – noe som vil gagne Tromsø ekstra, sier Røymo.

Men selv om valget i høst gir omtrent det samme resultatet som de siste lokale meningsmålingene vil Ap ikke komme til makta uten støtte fra to eller flere småpartier.

Må forhandle

Og de tre mest aktuelle – SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne – sier samstemt at storesøster Ap må levere varene før de går med på å bli et parlamentarisk grunnlag for Røymo & Co.

LES OGSÅ: - Parlamentarismen i Tromsø er en parodi

– Vi er motstandere av parlamentarisme som vi mener er et dyrt og udemokratisk system for å styre byen. Vi kommer aldri til å sitte i et byråd, sier eksempelvis SVs ordførerkandidat Ingrid Marie Kielland.

Krever slankere byråd

Hun vil kreve at Ap slanker omfanget av et byråd – både når det gjelder størrelse og makt.

Rødts Jens Ingvald Olsen har også en kravliste ferdig.

– Vi er samstemte om parlamentarismen. Men vi krever også mindre aktiv tilrettelegging for olje- og gassnæringen her i Nord-Norge. Dette er vi svært kritiske til alle sammen, sier han.

Rushtidsavgift

De tre partiene er også enige om den omstridte rushtidsavgiften.

– Det må vi få på plass – og vi må få en dreining av fordelingen av disse pengene. Bort fra bilistene og over til kollektivtrafikk og myke trafikanter, sier Brynmor Evans i MDG.

De tre partiene krever også økt satsing på boligbygging.

– Vi har mange allerede godkjente boligprosjekter som utbyggerne ikke vil sette i gang fordi de ikke tjener nok penger. Vi vil få dem til å starte byggingen, sier Evans.

SVs Kielland har tidligere gått ut og foreslått at kommunen selv skal bygge boliger for vanskeligstilte.

– Boligbygging vil være et veldig viktig område for oss – og vi håper at Arbeiderpartiet er like radikale etter valget som de er i opposisjon, sier hun.

Forhandlingsspørsmål

Kristin Røymo sier at det vil være naturlig å søke samarbeid med de tre rødgrønne partiene.

– Så vil det jo være et forhandlingsspørsmål i etterkant av valget – det man er nødt til å bli enige om prioriteringer. Men i hvert fall når det gjelder parlamentarismen så kan jeg love at vi skal ha et langt billigere – og hverdens mest gjennomsiktige – byråd, sier hun.