Frykter for drikkevannet

Beboerne ved den planlagte skytebanen i Kjoselvdalen er engstelige for forurensning av drikkevannskilden. Drikkevannkilde og skytebane er uforenlig, mener skytebanerådgiver.

VANNFRYKT: En utvidet skytebane i Kjoselvdalen gjør folk i området engstelige for at drikkevannkilden kan bli forurenset.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Etter høringsfristens utløp har kommunen mottatt i alt 32 merknader. Én av dem er underskrevet av en aksjonsgruppe bestående av 42 personer, en annen merknad er fra velforeningen og advokat Dagfinn Strønstad på vegne av huseierne i området.

Landskapsarkitekt Kurt Krutnes på Byutvikling er ikke overrasket over den store mengden merknader.

Ikke uvanlig

– Det er veldig mange merknader, men det er ikke uvanlig i saker som enten angår avfallsanlegg, vindmøller eller skytebaner, fordi mange blir berørt av slike etableringer. Folk har et forhold til skytebaneanlegg som følge av enten direkte eller indirekte støy, og det oppleves som plagsomt, sier Krutnes.

Før skytebanesaken kommer til politisk behandling skal Byutvikling, basert på de innsendte merknadene, vurdere om det er spesielle forhold som må konsekvensutredes og ikke bare vurderes eller beskrives. I forslaget til planprogram foreslås det at støy, forurensning, risiko og sårbarhet, naturmangfold, kulturminner og friluftsliv konsekvensutredes.

LES MER: Starter planarbeidet for Kjoselvdalen

Vi ha klarhet

Av innspillene kommunen har mottatt kreves det i tillegg konsekvensutredning av barn- og unges interesser og forurensning av drikkevannskilde. Byutvikling mener det bare er forurensning av drikkevannskilden som må konsekvensutredes.

I en epost til firmaet Rieber Prosjekt AS, som har spesialkompetanse på skytebaner og har vært brukt av kommunen, skriver Byutvikling at mange har vist engstelse for økt risiko og mulig forurensning av drikkevannskilden. Bakgrunnen for frykten er farlige tungmetaller som følge av skytingen.

– Innbyggerne i området vil ha klarhet i hva som er forurensningsstatus i dag, dagens situasjon på drikkevannskilden, hvordan kan en sikre seg mot farlig forurensning av drikkevannet konkret fra Kjoselvdalen når aktiviteten øker (for eksempel ved bruk av blyhagl). Dette temaet må forsterkes og knyttes spesielt til drikkevannskvalitet og drikkevannstrygghet, heter det i eposten.

LES MER: Naboer til Kjoselvdalen skytebane protesterer mot utvidelse – krever nedleggelse

«Litt spesielt»

Denne fremstillingen reagerer Rieber på, og viser blant annet til at det bare skytes med stålhagl og brukes giftfrie leirduer.

– Det er litt spesielt i dag å benytte vann fra en liten elv som drikkevann, og med en skytebane tett på/over elva bør ikke drikkevann hentes herfra. Drikkevannkilden bør legges ned hvis det blir vedtatt en utvidelse av skytebanen, konkluderer Dag Rieber i Rieber Prosjekt AS med.

LES MER: Vil ha omkamp om ny skytebane

Vurdere alternativ

Prosjektleder for utredning av ny skytebane, Mona Pettersen, viser til planprogrammet hvor det står at vannforsyningen skal vurderes. En eventuell konsekvensutredning er noe mer omfattende.

– Vi må vurdere nærmere hva som er nødvendig. Hvis det blir økt skytebaneaktivitet er det lite forenlig med en drikkevannskilde fra overflatevann i nærheten (Kjoselva). Da må vi vurdere alternativ drikkevannskilde, som for eksempel det kommunale vannverket som er under utvidelse for å kunne forsyne industriområdet på Tønsnes. Andre alternativer kan være kontroll og overvåkning og eventuelt ytterligere rensetiltak av eksisterende drikkevannsinntak fra Kjoselva, sier Pettersen.

LES MER: Glemte penger til skytebaneutredning

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter