Gårdeiere skal lære av Trondheim

Næringsforeningen henter inspirasjon fra Trondheim når de nå inviterer gårdeierne i sentrum til å etablere et felles forum.

NYETABLERING: Magnus Kristiansen (fra venstre), Veronica Evertsen, Andreas Willumsen og Nils Kristian Sørheim Nilsen inviterer sentrumsgårdeiere til oppstartsmøte i Tromsø Gårdeierforum.   Foto: Kjetil Vik

nyheter

Det er mange år siden sentrum hadde sin egen gårdeierforening. Nå mener Næringsforeningen det er på tide igjen å ansvarliggjøre gårdeierne, for at de sammen kan gjøre sentrum til et mer attraktivt sted, både for lokalbefolkning som tilreisende.

Verdiøkning

– Vi har sendt ut over 200 invitasjoner for å samle gårdeierne i et felles forum og skape et nettverk mellom dem, sier næringspolitisk rådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen i Næringsforeningen.

Næringsforeningen vil at Tromsø Gårdeierforum skal bidra til utvikling i verdiøkning av eiendomsmassen i sentrum, gjennom tettere samarbeid og realisering av nye prosjekt i regi av gårdeierne.

– Det er en god stund siden byen hadde en gårdeierforening. Vi vil etablere et forum for inspirasjon, motivasjon og se muligheter. Vi må vare på og videreutvikle eiendommene slik at byen fremstår på en fordelaktig måte, sier direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen i Næringsforeningen.

LES MER: Flytter inn i Erotikkhusets lokaler

– Se til Trondheim

Oppstartsmøtet for Tromsø Gårdeierforum skjer på Scandic Ishavshotell onsdag 29. april. Direktør Svein Erik Nordbotten i E.C. Dahls Eiendom AS i Trondheim skal innlede om «Å være gårdeier i sentrum». Han er styreleder i Midtbyen Management, sentrumsforeningen i Trondheim, og styremedlem i Trondheim Gårdeierforening.

– Trondheim har gjort mye spennende for å gjøre sentrum til et trivelig sted og som vi kan lære av. Nordbotten skal være en inspirator for oss. De har vært i samme situasjon som oss og har gode eksempler på byutvikling som vi kan ta lærdom av, sier Sørheim Nilsen.

Det er en arbeidsgruppe bestående av Ivar Austad i AS Taco, Kenneth Bless i Pellerin A/S, Gunny Engenes i Odd Berg Gruppen, Veronica Evertsen i Nerstranda, Lena Pettersen i Råfisklaget, Andreas Willumsen i Thor Eiendom AS og Tommy Bertheussen i Næringslivets Hus Tromsø AS som har jobbet med programmet for oppstartsmøtet.

LES MER: Åpner lokaler i Grønnegata

Stå sammen

Målet med gårdeierforumet er å skape et nettverk for inspirasjon, læring og utvikling for gårdeiere i sentrum.

– Kompetansenettverk og samarbeid er viktig for å få til et løft for sentrum. Det er viktig å stå sammen selv om alle har sine utfordringer. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å delta på dette viktige møtet, sier senterleder Veronica Evertsen på Nerstranda.

Det å forvalte en eiendom gjør at gårdeierne har en rekke lover, regler, myndigheter og leietakere å forholde seg til. Nå vil de løfte blikket og se hva som er mulig å få til ved å samarbeide.

– Et nettverk kan gi et kompetanseløft i forhold til de nære ting vi jobber med til daglig, sier daglig leder Andreas Willumsen i Thor Eiendom.

LES MER: Habitat jakter fortsatt nytt sentrumslokale