Hadde han kjørt to meter til ville han styrtet ned et stup

Ulovlig og uvettig snøskuterkjøring er et stadig voksende problem.

Ulovlig og uvettig snøskuterkjøring er et stadig voksende problem.

REAGERER: Politimester Ole B. Sæverud og miljøkoordinator Rolv Olav Sollied er rystet over at så mange – og også svært unge – skuterførere kjører ulovlig. 

SÅ VIDT BERGET: Her står tromsømannen i 20-årene med sin skuter. Hadde han kjørt to meter til ville han styrtet ned et stup på mellom 50 og 60 meter.   Foto: Troms Politidistrikt

SÅ VIDT BERGET: Her står tromsømannen i 20-årene med sin skuter. Hadde han kjørt to meter til ville han styrtet ned et stup på mellom 50 og 60 meter.   Foto: Troms politidistrikt

  Foto: Troms politidistrikt

nyheter

De siste årene er antall saker mot ulovlig skuterkjøring tredoblet. Hittil i år er 36 saker opprettet – mot 12 saker i hele 2014 og 21 saker de to årene forut.

– Vi var ute med vårt helikopter på inspeksjonstur nå i palmehelga og vi tok 17 førere som kjørte ulovlig, sier Ole B. Sæverud, politimester i Troms politidistrikt.

Den samme helikopterturen avslørte at problemet med ulovlig kjøring har et lagt større omfang enn tidligere.

LES OGSÅ: Kunnskap gir trygghet

Ulovlig kjøring overalt

Hadde snøskutene etterlatt seg svarte spor i snøen ville hele Troms politidistrikt sett ut som et finmasket fiskegarn. Over hele fylket går snøskutersporene i alle retninger – på fjellet, på øyene og i skogen. Og den aller meste kjøringen foregår ulovlig.

– Det kjøres absolutt overalt – over hele fylket. Det kjøres på innlandet og det kjøres ved kysten, sier Sæverud.

Og svært mange av førerne kommer fra Tromsø, så det er ikke et distriktsproblem, sier Sæverud videre.

LES OGSÅ: Avslørt av filmopptak

Avslørende bilder

Rolv Olav Sollied er miljøkoordinator i Troms politidistrikt, og viser fram en rekke bilder av snøskuterspor i svært bratte fjellskråninger.

– Her eksempelvis ser vi et spor nedover en skråning der skuterføreren så vidt klarte å stanse på en bergnabb med 50–60 meter stup rett nedenfor. Han hadde ren flaks at han ikke gikk over kanten og ble drept, sier han.

Føreren – en mann i 20-årene fra Tromsø – opplyste til politiet at «han ikke kjente terrenget» og at han derfor havnet i uføre.

LES OGSÅ: Tok i bruk snøskuffa for å vekke nabofamilie fra branninferno

Manglende skredkompetanse

Det som er nytt sammenlignet med for bare fem-seks år siden er den store risikoen skuterførerne tar.

Skutersporene avslører at svært mange bruker topptrimmede skutere til såkalt high marking og annen livsfarlig kjøring.

– Det er skutere som er helt og holdent designet for fart og lek, det er ikke snakk om nyttekjøring lenger, sier Sæverud.

Og med høyere fart kommer man lenger opp i fjellskråningene.

– Førerne er ikke bevisste på rasfaren, de har liten kompetanse på skred – og de mangler ofte utstyret de trenger for å drive med berging i snøskred, sier Sæverud.

Reagerer på foreldre

At kjøringen dessuten foregår ulovlig fører til at skuterførere som er involvert i ras ikke melder fra i tide.

– Det kan føre til at bergingsarbeidet kommer i gang for sent, sier Sæverud.

Det som også får politimesteren til å reagere er holdningene som mange foreldre viser.

– De lar sine 15–16 åringer kjøre alene på topptrimmede og uregistrerte skutere. At det er ulovlig burde være nok, men jeg kan ikke fatte og begripe at de utsetter ungene sine for faren å bli drept, sier han.

– Tenk etter!

Han oppfordrer foreldre til ikke å la sine barn og unge få risikere sitt og andres liv med ulovlig og uvetting skuterkjøring.

– Om utviklingen ikke snur kanskje vi må se på andre måter å ta tak i problemet på. Kanskje må vi begynne å beslaglegge skuterne eller øke straffen overfor foreldrene isteden, sier Sæverud.