Enda et planforslag til Robukta-tomta

Nå håper Ole Vidar Furnes i Robukta AS at den nyeste planen vil bli godkjent i løpet av sommeren.

Illustrasjonsskisse: Plassering i terreng og forslag til utforming. Illustrasjon, forslag til planbeskrivelse 

BOLIGBEHOV: Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling, presiserer at det trengs nye boliger i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

GODKJENNING Ole Vidar Furnes i Robukta AS håper at det siste planforslaget de har kommet med vil bli godkjent over sommeren.  Foto: CHRISTER PEDERSEN

nyheter

Etter at varsel om oppstart av planarbeid på tomta til Robukta AS ved Telegrafbukta ble gitt til naboer og offentlige og private instanser i juni 2014, kom det 11 merknader innen fristen tidlig i august samme år.

Planforslaget som ble levert Tromsø kommune i november 2014 viste 8 eneboliger og 11 rekkehus.

Håper på godkjenning

Men planen ble vedtatt endret av politisk ledelse i Byrådet.

Siden da har Robukta AS i samarbeid med sitt arkitektkontor og byråd for byutvikling arbeidet fram flere planforslag.

Den siste planen ble presentert nå i slutten av april. Her er alle eneboliger fjernet, og boligene i form av 25 rekkehusenheter er trukket langt vekk fra gangstien mot Telegrafbukta.

– Når håper dere prosjektet kan komme i gang?

– Vi håper at planen skal bli godkjent i løpet av sommeren og kan fremlegges for kommunestyret. Hvert fall at den er behandlet i byrådet og lagt ut til offentlig ettersyn innen den tid, sier Ole Vidar Furnes, som sitter i styret i Robukta AS.

– Løft for området

Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling i Tromsø kommune, sier prosessen har hatt fokus på å bevare de kvalitetene turstien i Telegrafbukta innehar.

– Robukta AS har tegnet flere utkast for å lande et prosjekt som ivaretar kvalitetene i området. Store deler av deres arealer er gitt til friområde, sier Alvarstein.

Hun sier det neste viktige er å tilpasse en utbygging til eksisterende bebyggelse.

– Så er spørsmålet om hvor mange boliger man skal ha slik at det passer med boligområdet som ligger rundt. Den store lekeplassen som er tegnet inn er også et løft for hele området, og den blir felles og offentlig.

Alvarstein setter pris på at Robukta AS har snudd seg etter de signalene de har fått fra byutvikling, og at de har brukt sine arkitekter for å finne best mulige løsning.

– Vi er glad for å få bygd nye boliger, det er et mantra for byen. Nye boliger ett sted gir ledige boliger et annet sted, poengterer Alvarstein.

Les også: Varsler byggeboom i Tromsø

Lang prosess

Som eier av eiendommen og forslagsstiller, har veien vært lang for Robukta AS.

– Prosessen har ikke vært så bra egentlig. Den første planen var klar allerede i fjor høst. Når planen skulle sendt videre, ble den stoppet i byrådet. Så da var det litt virksomhet rundt det, sier Ole Vidar Furnes.

Det er ifølge Furnes ikke ofte byrådet kommer inn når ting først er klare. Men nå har man landet på en løsning som tillater boligformål, og også trekkes lenger unna gangveien til Telegrafbukta.

– Byrådet mente at området kunne privatiseres mot gangstien, og det har vi tatt konsekvensen av og trukket boligene unna. I tillegg er det nå ikke noen eneboliger, og kun rekkehus i planforslaget.

Les mer: Mener boligplaner privatiserer friområde

Etter at planen forhåpentlig er klar til å presenteres for kommunestyret tidlig til høsten, vil det videre bli byggesak og søknad.

– Dersom alt går bra nå fremover, håper vi på oppstart våren 2016.

Les også: Ønsker vei i bakgården

Omdiskutert adkomst

I forrige runde sommeren 2014 kom det innspill fra naboer i området som reagerte på hvilke konsekvenser utbyggingen vil ha på blant annet trafikkbelastning og parkeringsmuligheter i området.

– Tilbakemelding vil man få uansett hvor man legger adkomsten. Nå er det ønskelig fra kommunens side at vi bruker eksisterende vei med de nødvendige utbedringer som kreves. Og det er vel egentlig også det beste, sier Furnes.

Eiendommen er i dag bebygd med det som omtales som et eldre, kondemnabelt selskapslokale, parkeringsareal, eldre bjørkeskog og krattskog.

Der Slåttnesveien gir adkomst vil det forlenges en offentlig gangvei, og i nærheten av denne skal det gjøres om til lekearealer med stor lekeplass, eksponert mot friområdet, integrert i naturlandskapet, og åpen til bruk for allmennheten.

Det understrekes i det nåværende planforslaget at allmenn ferdsel og tilgang til offentlige friområder og gangvei i fjæra skal legges til rette for.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter