Satser på sykkelen

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har blant byens sprekeste ansatte. Nå oppfordres enda flere til enten å bruke sykkelen eller beina til jobben.

sykler TIL JOBB: Alma Johansen (fra venstre) i Bedriftsidrettslaget, prosjektkoordinator for Grønt Sykehus Bengt Dahl, leder for Bedriftshelsetjenesten på UNN Paul Martin Hansen, prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø Gjert-Henrik Vedeler og Magne R. Karlsen i Bedriftsidrettslaget på UNN håper flere ansatte enten sykler eller går til jobben. Foto: Kjetil Vik 

UNN GRØNT SYKEHUS
  • Ble ISO-sertifisert i 2014
  • Har satt seg miljømål for perioden 2015 til 2018 innen bygg og energi, transport, innkjøpt og forbruk, avfall og utslipp
  • Har innen 2015 som mål 10 prosent reduksjon av CO2-utslipp innen transport
  • Sykle- og gåkampanjen er et viktig bidrag til å nå miljømålet for miljøvennlig transport
  • Krav om miljøvennlig transportmidler til UNN HF i alle nye innkjøpsavtaler
  • Økning i bruk av videokonferanser og telemedisinske tjenester
  • Mindre reisevirksomhet
nyheter

Breivika: Mandag startet årets sykle og gå til jobben-aksjon ved UNN. Målet er å doble fjorårets antall deltakere da mellom åtte og ni prosent av de 6.100 UNN-ansatte deltok.

Mange syklister

– I fjor var det mellom 500 og 600 som deltok i sykle- og gåaksjonen. Vi har hatt aksjonen i rundt 15 år og interessen har vært økende fra år til år, sier Magne R. Karlsen i bedriftsidrettslaget.

Aksjonen er et samarbeid mellom Bedriftsidrettslaget ved UNN, miljøprosjekt Grønt Sykehus og utbyggingsprosjektene ved UNN i Breivika. Antall bilparkeringsplasser er under sterkt press som følge av alle utbyggingene ved sykehuset. Det og miljømålet (se faktaboks) for miljøvennlig transport er blant årsakene til ønsket om at enda større deltakelse i år.

– Vi har som mål å få 20 prosents deltakelse i år. En reisevaneundersøkelse vi gjennomførte i 2014 viser at 16 prosent av de ansatte ved UNN Breivika sykler til jobb.

LES MER: Foreslår helårs gang- og sykkelvei på toppen av Tromsøya

Lokal aksjon

Sykkel- og gåaksjonen kan i går friste med flotte premier til alle som deltar. Det skal blant annet trekkes ut en elektrisk sykkel, vanlige sykler og sportsartikler blant dem som deltar.

– Vi håper dette kan fenge flere til å delta, sier Karlsen.

UNNs sykkel- og gåaksjon er lokal og må ikke forveksles med den nasjonale «Sykle til jobben»-aksjonen i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund. UNNs Aksjon varer fra 4. mai til 27. september, mens den nasjonale Bare varer fra 21. april til 19. juni.

Prosjektleder Gjert-Henrik Vedeler i Sykkelbyen Tromsø er imponert over innsatsen til de UNN-ansatte.

LES MER: Inviterer til sykkelfestival

Et forbilde

– Statistikken for deltakelse i «Sykle til jobben» er ganske dårlig. Bare 133 syklister i Tromsø deltok i 2014, på landsbasis deltok 16.000. Derfor er UNN-gjengen et forbilde for de fleste arbeidsplasser i denne kommunen og det beste eksempelet på at det er mulig å få ansatte til å bruke sykkel og beina, sier Vedeler.

På UNN har de nedfelt i HMS-strategien at de ansatte skal oppfordres til å bruke beina til og fra jobben.

– Lederteamene skal oppfordre de ansatte til å sykle eller gå til jobben, sier Bengt Dahl, prosjektkoordinator for Grønt Sykehus.

LES MER: Vil ha innspill fra syklistene