- Opp til retten å avgjøre erstatning

Nå blir det opp til skjønnsretten å avgjøre hva grunneierne får i erstatning for å tvangsavstå grunn til Arctic Center.

MØTES I RETTEN: Advokat Morten Hermansen har sendt skjønnsbegjæring i Arctic Center-saken til Nord-Troms tingrett. Foto: Ronald Johansen 

ARCTIC CENTER
  • 1978: De første skissene på et kurs- og konferansesenter presenteres
  • 1980: Et alpinanlegg kommer inn i planene
  • 1985: Selskapet Arctic Center AS opprettes
  • 1988: Etter flere innsigelser og behandling i fire departementer, stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplanen
  • 2008: Detaljplanene for Håkøybotn godkjennes av Miljøverndepartementet
  • 2013: Byrådet inngår utbyggingsavtale som regulerer ansvaret mellom kommunen, Statens vegvesen og Arctic Center
  • Mai 2014: Byrådet gjør vedtak om ekspropriasjon av bruksrett
  • Mai 2015: Kommunen sender skjønnsbegjæring til Nord-Troms tingrett
nyheter

Torsdag i forrige uke sendte kommunen skjønnsbegjæringen til Nord-Troms tingrett. Retten skal fastsette hvor stor erstatning de to grunneierne som nekter å avstå grunn, skal få. Erstatningen skal fastsettes enten på grunnlag av salgsverdien eller bruksverdien av arealet, alt etter hva som gir den høyeste erstatning, ifølge ekspropriasjonserstatningsloven.

Tre eiendommer

– Skjønnsretten skal også prøve gyldigheten av ekspropriasjonsvedtaket. Fylkesmannen har tidligere sagt at det er lovlig, sier advokat Morten Hermansen hos kommuneadvokaten.

Kommunen som er saksøker stiller med tre vitner i skjønnsretten, rådgiver Håvard Geving, daglig leder Knut Wilhelmsen i Arctic Center og største aksjonær i Arctic Center AS, Jarle Lauritsen. Det er erstatning for tre ulike eiendommer, med to grunneiere, som skal avgjøres av skjønnsretten.

LES MER: – Det er en enorm belastning

Tar forbehold

– Erstatningsutmåling på bakgrunn av tapt bruksverdi vurderes som svært begrenset, spesielt fordi alpinanlegg kun brukes vinterstid. Det fremstår rimelig klart at erstatning basert på bruksverdi vil være vesentlig lavere enn beregning basert på salgsverdi, heter det i kommunens begjæring.

Kommunen har imidlertid tatt forbehold om en anførsel at erstatningen likevel må beregnes ut fra grunneiernes bruksverdi.

– Dersom saksforberedelse og bevisførsel skulle vise at realisering av alpinanlegg vil være en helt usannsynlig arealutnyttelse for grunneierne, kan det bli slik at bruksverdien legges til grunn for erstatningen fordi det da ikke vil foreligge noe tap for dem, sier advokat Morten Hermansen.

LES MER: Arctic Center til skjønnsretten

Forhåndstiltredelse

Kommunen kommer til å be Fylkesmannen i Troms om forhåndstiltredelse til eiendommen det strides om. Dersom fylkesmannen gir samtykke, kan tiltakshaver Arctic Center gå i gang med planleggingsarbeidet før det foreligger avgjørelse i skjønnsretten.

– Før vi ber om forhåndstiltredelse er det en del praktiske ting som må avklares med Arctic Center først. Det er de som skal betale erstatning til grunneierne og saksomkostningene. Kommunen ønsker tilstrekkelige bankgarantier fra Arctic Center før søknad om forhåndstiltredelse sendes, sier Hermansen.

Det har ikke lykkes iTromsø å få kommentar fra saksøktes prosessfullmektig eller daglig leder for Arctic Center.

LES MER: Nå kan Tromsø få alpinsenter