Gravplasser om våren

Debattinnlegg av Kristin Stang Meløe, kirkeverge, Tromsø kirkelige fellesråd
nyheter

Det er et sikkert vårtegn at det kommer avisoppslag om tilstanden på gravplassene i Tromsø. Tor Gullhav uttrykker i iTromsø 4. mai at det er skammelig at Vangberg gravlund ikke er stelt for våren. At folk er opptatt av at vi skal ha velstelte gravplasser, er selvsagt gledelig. Men vi må ikke glemme hvor vi bor. Selv om snøen de fleste steder er nesten borte nå i mai, betyr ikke det at vi ikke kan få både snø og minusgrader i ukene som kommer. Før vi starter for alvor med vårarbeidet på gravplassene, må snøen være borte og tælen ute av marka så vi kan koble til vannet. Utplanting skjer ikke før rundt St.Hans – først da kan vi være rimelig sikre på at det ikke blir frostnetter. Slik er det hvert år. Men det er ikke vanskelig å være enig i at akkurat denne tiden på året, sånn mellom vinter og vår, ikke er den beste når det gjelder hvordan parker, hager og gravplasser ser ut. Dette er forhold som er uavhengige av om Kirkelig fellesråd har god eller dårlig økonomi. Her er det været og breddegradene som bestemmer.

Likevel må det sies at Kirkelig fellesråd har en nokså håpløs oppgave når det gjelder god ivaretakelse av gravplassene i kommunen. Vi har åtte ansatte som jobber med dette. Disse åtte skal - i tillegg til å forestå ca 400 gravlegginger årlig – stelle og vedlikeholde 22 gravplasser; fra Ullsfjord til Hillesøy, fra Oldervik til Gåsvær. Det sier seg selv at dette ikke er mulig å klare med så få ansatte. I år blir det kanskje dårligere stell enn det har vært før, ettersom vi av økonomiske grunner har måttet redusere antall sommeransatte. Vi forsøker å bøte på dette ved å prøve ut en ny måte å organisere gravlundsdrifta på, og så håper vi på en sommer med ikke alt for gode vilkår for gress-vekst. Våre gravlundsansatte gjør en stor innsats med de små ressursene vi har, og fortjener takk og skryt for at de strekker seg langt for å få gravplassene til å være så fine som de faktisk stort sett er.

Tromsø kommune har en lovfestet plikt til å sette Kirkelig fellesråd i stand til å drifte gravplassene på en akseptabel måte. Driftstilskuddet fellesrådet får, er lavere i dag enn for fem år siden. Tilskuddet er ikke tilstrekkelig til at vi kan gjennomføre alle lovpålagte oppgaver. Dette går også ut over kvaliteten på de oppgavene vi uansett økonomi er nødt til å utføre, som f.eks gravlegginger. Gravlegginger gjennomføres selvsagt, men det kan være at etterarbeidet ikke blir gjort så raskt som det burde.

Vi ønsker god gravferdsfdrift og vakre gravplasser. Om vi kan oppnå det, er faktisk også et politisk spørsmål. Kirkelig fellesråd, som har lovbestemt ansvar for å utføre disse oppgavene, er avhengig av at politikerne gir oss tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene. Politikerne hører på velgerne.

Særlig på distriktet gjøres et stort frivillig arbeid på gravplassene. De som gjør dette, skal ha stor takk og skal vite at arbeidet virkelig blir satt pris på både av Kirkelig fellesråd og av alle som ferdes på våre – tross alt – mange fine gravplasser.