Krever grønne politikersvar

Fire miljøorganisasjoner har stilt 15 miljøspørsmål til byens lokalpolitikere. Bare en tredel hadde svart etter at fristen gikk ut.

Miljøorganisasjoner stiller 15 miljøspørsmål til byens politikere.

KLIMAVALGALLIANSEN
  • Partipolitisk uavhenging allianse som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden. De krever:
  • • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
  • • At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
  • • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
  • • Redusert tempo i oljeutvinningen
  • • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
  • • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor
  • • At Oljefondet og andre fond trekkes ut av fossil industri

  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Valgkampen foran høstens kommune- og fylkestingsvalg har ennå ikke kommet i gang, men byens lokalpolitikere har allerede blitt utfordret på klima- og miljøspørsmål. Det er de fire miljøorganisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Davvin som har stilt partienes listekandidater 15 miljøspørsmål.

Høyere på dagsorden

– Vi har tatt utgangspunkt i Klimavalgalliansen og miljøtemaene de tar opp, når vi har utformet spørsmålene. Vi har miljøspørsmål med lokalt tilsnitt, som biogassanlegg, Tverrforbindelsen og rushtidsavgift. Så vidt vi vet er Tromsø den eneste byen i landet som har laget et slikt spørreskjema, sier daglig leder Svein Gunnar Karlstrøm i Framtiden i våre hender Nord.

Klimavalgalliansen ble startet i 2013 som en partipolitisk uavhengig allianse som mobiliserer for å få klimautfordringen høyere opp på dagsorden. Nå videreføres denne kampanjen i forbindelse med årets lokalvalg.

For å gjøre det enklest mulig for partiene å svare kan de fleste spørsmålene besvares med enten ja eller nei. Det til tross, det er fortsatt mange politikere som ennå ikke har svart.

LES MER: De Grønne kjemper om plass i 200 kommuner

Grønn anbefaling

– Vi sendte ut 75 spørreskjema til 11 partier og har fått inn rundt 25 svar etter at fristen gikk ut. Nå skal vi purre på dem som ikke har svart. De får en sjanse til, det blir lite flatterende for som ikke svarer, sier Karlstrøm.

De fire lokale miljøorganisasjonene ønsker fokus på klima og miljø ved høstens valg. Svarene på miljøspørsmålene skal brukes for å vurdere partienes/politikernes grønne profil og kunne gi anbefalinger til velgerne som ønsker å stemme grønt.

– Vi vil ha klima og miljø inn i valgkampen. Hvis partiene ikke svarer gjør vi det klart at de har blitt spurt, men ikke har svart, sier Jon Arne Jørstad i Naturvernforbundet.

LES MER: Mer fokus på biltrafikk

Valgkamptema

– Vi ønsker å påvirke politikerne til å tenke grønt og få inn et grønt perspektiv. Med svarene skal vi lage en grønn velgerguide for å fortelle om hvor grønne partiene er og rangere dem, sier Karlstrøm.

Svarene skal også brukes som en sjekkliste etter valget for om politikerne følger opp eller ikke.

– Vi mener miljøet får for liten plass i lokalvalgkampen og håper gjennom spørsmålene at velgerne og politikerne som stiller til valg, lar miljøet være en viktigere del av valgkampen. Vi vil utfordre politikerne på trafikk og mer satsing på sykkel, gange og buss, sier Anton Petter Hauan i Naturvernforbundet.

LES MER: Slår ring om Holt med festival

Her er miljøspørsmålene til politikerne:

1. Mener du at menneskeskapte klimagassutslipp fører til alvorlige klimaendringer, og at lokale tiltak for å redusere klimagassutslipp er nødvendige?

2. Vil du jobbe for etablering av biogassanlegg i Tromsø til bruk hos busser/tyngre kjøretøy?

3. Mener du at en god buss-, gange - og sykkelplan kan løse avviklingsproblemene, og dermed være et alternativ til Tverrforbindelse og ny Kvaløyforbindelse?

4. Tror du det kan være en løsning å innføre køprising (bompenger) som et tiltak for å redusere biltrafikken og som et virkemiddel for å finansiere samferdselsprosjekter og forbedre framkommeligheten i rushtiden?

5. Vil du stille strengere krav (plusshus-/powerhus-standard) enn gjeldende lovverk ved utbygging og reabilitering av kommunale og private prosjekter?

6. Vil du at det stilles krav om energibruk og klimagassutslipp i livsløpet til alle nye bygg, materialbruk og anleggsfase innberegnet; både kommunens egne prosjekter og alle utbyggingsprosjekter?

7. Vil du legge fram en plan og fase ut all fossil fyring i kommunale bygg innen 2019?

8. Vil du at det lages og oppdateres grønn informasjon, det innføres opplæring i miljøtiltak i skolene og at kommunen bruker sine informasjonskanaler aktivt, slik at det gjøres lettere for innbyggerne å velge miljø- og klimavennlige løsninger?

9. Vil du jobbe aktivt for at hele Tromsø kommune blir Miljøfyrtårn innen 2017 ved å avsette nok ressurser – både menneskelige og økonomiske? Og vil du at kommunen stiller strenge krav ved innkjøp ved at det først og fremst velges miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører og bruke lokale leverandører der det er mulig?

10. Vil du jobbe aktivt for at næringslivet i Tromsø skal miljøsertifiseres og at kommunen tar en pådriverrolle?

11. Hvilke tre hovedområder (i prioritert rekkefølge) vil du at næringslivet i Tromsø skal satse på?

12. Vil du at en skal finne en ordning som reduserer kasting av mat fra produsenter, dagligvarekjeder og butikker, og at matoverskuddet om mulig kan komme de vanskeligstilte til gode?

13. Vil du at lokal mat prioriteres i Tromsø ved at det Bioforsk på Holt bevares og styrkes og miljøet på Holt forsterkes gjennom 4H gård, læringstun og andre aktiviteter?

14. Vil du at det stilles krav til kommunens investeringer i for eksempel pensjonsfond og der kommunen har aksjer om at disse selskapene ikke skal befatte seg med fossil energi?

15. Vil du at det satses på fortetting i sentrumsnære områder, fremfor å spre byen utover?

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter