Færre på ventelistene

Byrådet har redusert ventelistene for plasser i institusjon betraktelig siden de overtok i 2011. Det er helsebyråd Kristoffer Kanestrøm (Frp) særdeles fornøyd med.

fornøyd: Helsebyråd Kristoffer Kanestrøm (Frp) kan vise til en fin utvikling i eldreomsorgen. 

nyheter

RÅDHUSET: Tallene kom på bordet etter at medlem i helse- og omsorgskomiteen, fungerende leder Tone Marie Myklevoll (Ap), ba byråden legge fram en oversikt. Da den ble presentert på møtet denne uken, fikk komiteen beviset på at Høyre, Frp og Venstre har levert varene i sine snart fire år ved roret.

Godt fornøyd

– Per i dag har vi 402 plasser i ulike, kommunale institusjoner. Det er 42 flere enn da vi overtok etter siste valg. Går vi tallene nærmere etter i sømmene, er utviklingen positiv på de fleste områder.

I tillegg trekker helsebyråden fram at nye Otium i Tromsdalen og det nye helsehuset som skal plasseres i Breivika ved Universitetssykehuset (UNN), gi ytterligere 197 plasser.

LES OGSÅ: Vant anbudsrunden om matleveranser til sykehjemmene

Nye grep

– Begge prosjektene er inne i økonomiplanen. Og selv om prosessene ikke har gått så raskt som ønsket, gjennomfører byrådet det største løftet innen eldreomsorgen i kommunens historie.

I tillegg lover Frp-byråden at det skal tas nye grep på Laureng. Der skal dagsenteret utvide sin kapasitet utover ettermiddagen.

Felles middag

– Også de eldre har ulik døgnrytme. Det gjør at vi utvider åpningstiden til klokken 19. Her vil kun middagen bli felles for brukerne. I sum snakker vi om 20 nye plasser.

Kanestrøm sier at byrådet har som mål å forbedre alle trinn i det han kaller helsetrappen.

– Da snakkes vi ikke bare om korttids- og langtidsplasser, men om alle typer tilbud til kommunens eldre.

LES OGSÅ: Tror man kan spare millioner på å innføre aktivitetsplikt

Skrytelisten

Slik har utviklingen vært for det borgerlige byrådet siden de kom til makten senhøsten for tre og et halvt år siden:

• Antall institusjonsplasser har økt fra 360 til 402.

• Antall i dobbeltrom har økt fra 16 til 28.

• Antallet på venteliste for en langtidsplass er redusert fra 35 til 23. Av disse har 12 eldre fått midlertidige korttidsplass.

• Antall omsorgsboliger er det samme – 212 plasser.

• Antall dagsenterplasser har økt fra 77 til 94.

• Kommunen har også i perioden kjøpt tre faste plasser på Kurbadet.

Dobbeltrom

– Byrådet er ikke fornøyd med at antall dobbeltrom er blitt flere. Men vi ser det slik at det er bedre med en slik løsning enn at eldre skal ende som korridorpasienter, sier helsebyråd Kristoffer Kanestrøm.