Aktivitetsplikt vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret vedtok onsdag at vilkår om deltakelse i aktivitet for mottakere av sosialstønad skal innføres.

Kristoffer Kanestrøm  Foto: Petter Strøm

nyheter

iTromsø har flere ganger omtalt aktivitetsplikt for sosialklienter.

I onsdagens kommunestyremøte ble det vedtatt at ordningen innføres. Dette med forbehold om at styrking av Nav i økonomirapport 1 bidrar til at tiltaket skal gjennomføres.

Følger opp brukere

- Vi har i dag styrket Nav med fire millioner kroner, og disse skal brukes til at Nav skal følge opp mottakerne av økonomisk sosialhjelp. Fram til nå har de bare hatt kapasitet til å fatte vedtak og betale ut stønad, mens de fra nå av skal følge brukerne opp på individuelt nivå, sier Kristoffer Kanestrøm (Frp), byråd for helse og omsorg.

Han understreker at at man ikke skal tvinge folk med dårlig helse ut i arbeid.

- Hvis man har en helsetilstand som tilsier at man ikke kan være i jobb, vil det ikke bli stilt villkår. Målgruppen vår er unge mennesker under 30 år som har anledning til å være i jobb, men som ikke har jobb og dermed mottar sosialstønad, understreker Kanestrøm.

Han viser til at mange unge mennesker dropper ut av videregående skole, og at denne gruppen er overrepresentert i listen over mottakere av sosialstønad.

Utredning

- Mange har mulighet til å jobbe, og målet er å hjelpe disse menneskene til å få seg en jobb. Vi har gjort en grundig utredning, og vært i kontakt med næringsliv og bedrifter for å sikre at det finnes mulighet for arbeid. Det vil være alt fra en jobb i kommunen til  et lavterskeltilbud.

Byråden legger ikke skjul på at kommunen håper å spare penger på tiltaket.

- Nå i startfasen vil vi se på noen pukkelkostnader, men i det lange løp ser vi av andre byers erfaring at man kan spare penger på dette. Hovedpoenget er likevel å hjelpe folk tilbake i arbeidet. Å være i jobb øker livskvaliteten, og de aller fleste av oss vil ha en jobb å gå til hver dag.