Nå blir det P-avgift på UiT

Nå forsvinner gratisparkeringen og det blir innført avgift på samtlige parkeringsplasser på universitetsområdet.

AVGIFT: Fra høsten av må studenter og ansatte betale for å parkere på Campus forteller avdelingsdirektør Erland Loso ved UiT.  Foto: Tom Benjaminsen

KRITISK: Daniel Hermansen, studentparlamentsleder, vil helst ha gratis parkering for studenter. 

INFRASTRUKTUR: Pengene som kommer inn fra P-avgiftene skal brukes til bedre grønne kommunikasjoner, sier Erland Loso. 

nyheter

Universitetsledelsen går nå ut og informerer studenter og ansatte om at nytt parkeringsregime blir innført fra høstsemesteret.

Fra å ha hatt tilgang til cirka 1.000 gratis parkeringsplasser må nå alle som tar bil til Breivika betale mellom fire og fem kroner i timen for å få parkere.

– Det er flere grunner til det – ikke minst miljømessige. Vi ønsker å stimulere til å bruke beina, sykkel eller kollektivtrafikk – og dessuten vil vi gjennomføre grønne samferdselstiltak og trenger penger, sier Erland Loso, direktør ved bygg- og eiendomsavdelingen på UiT.

Investeringer

Loso nevner oppgradering av gang- og sykkelstier, bedre kollektivtilbud, oppgraderte internkommunikasjoner – og et bedre servicetilbud til dem som bruker grønn transport.

– Vi vil eksempelvis se på om vi kan gi teknisk service til syklister, og om vi kan bygge mer sykkelskur og andre fasiliteter, sier han.

Han sier videre at UiT vil ta en del av kostnadene innenfor sitt eget drifts- og investeringsbudsjett, men at tanken på sikt er at parkeringsavgiftene skal finansiere drift og investeringer.

– Vi har ennå ikke regnet på hvor mye penger vi vil få inn, men en grov utregning tilsier at det vil være millionbeløp hvert år som kommer inn, sier han.

Det skal også etableres flere parkeringsplasser for besøkende, sier Loso.

- I dag er det problematisk for gjester som skal til universtitetet for å ha møter eller lignende å finne parkering. Derfor ønsker vi å utvide parkeringsplassene for dem, sier han.

Kritiske studenter

Ifølge Loso er det mer og mer uvanlig at arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner gir gratis parkering til ansatte og studenter. Universitetet i Tromsø tilpasser seg derfor til praksis andre steder.

– Vi har hatt veldig høy bilbruk hit til UiT – og hovedgrunnen har nok vært at vi har hatt gratis parkering, sier Loso.

Studentparlamentsleder Daniel Hermansen representerte studentene i drøftingene om P-avgifter med universitetsledelsen. Han sier at parlamentet i utgangspunktet er kritiske til avgiftsparkering.

LES OGSÅ: Studentene sier nei til P-avgift

– Man kan ikke sammenligne infrastrukturen i andre studentbyer i Norge med den i Tromsø. Her er det langt flere som er avhengige av bil for å komme seg til universitetet, sier han.

«Utprising»

Spesielt gjelder det studenter med barn som må henge og bringe i barnehage og skole.

Ifølge ham vil P-avgiften gjøre det langt mindre attraktivt å studere i Tromsø.

– Det er en utprising av studentene. Selv om behovet for oppgradering av infrastruktur er stort er det feil at den svakeste økonomiske gruppen rammes, sier han.