Valgforsker

– Ligger an til maktskifte

Valgforsker Tord Willumsen sier at det per i dag ligger an til et maktskifte i Tromsø.

Interaktiv grafikk

TROR PÅ SKIFTE: Valgforsker Tord Willumsen tror ut fra den siste meningsmålingen at det kan gå mot et maktskifte i Tromsø kommune.   Foto: Tom Benjaminsen

politikk

Willumsen ser flere interessante spor i iTromsøs ferske meningsmåling, og ser spesielt på Høyres tilbakegang.

– Høyre har dårlig velgerlojalitet, for å si det mildt. Det er heller ikke overraskende, sier Willumsen.

Det som kan være positivt for partiet er at mange av velgerne bare har satt seg på gjerdet, de har altså ikke gått til et annet parti ennå.

– Det betyr at de kan mobilisere, men velgerne er ikke overbevist om at det nye laget til Høyre fortjener deres stemme. Sammenlignet med meningsmålinger tidligere i år ser det ut som at jobben med å hente tilbake disse velgerne har begynt, men det er langt igjen til nivået partiet lå på i høst. Velgerne er ikke overbevist, sier Willumsen.

Ingen flertall

Arbeiderpartiet har ifølge meningsmålingen ikke nok velgere til å få flertall i byen alene, og er dermed avhengig av støtte hos andre partier. Dette kan gi store utslag for parlamentarismen i byen.

– Dersom ordningen blir støttepartier vil det bli en fordel for parlamentarismen. Da vil byrådet være avhengig av støtte i kommunestyret fra sak til sak, og saken vil ikke være avgjort før den kommer opp i salen, slik det i mange saker har vært denne perioden.

Willumsen viser til mindretallsbyrådet i Oslo, som har pekt dette ut som sin suksessoppskrift.

– For øvrig har Rødt og Miljøpartiet de Grønne begge en markant fremgang, og Rødt lekker faktisk litt velgere til MDG.

By- og land

By- og landlista gjør heller ingen suksess på meningsmålingen.

– Utbryterlista lykkes ikke i å få med seg velgere fra Senterpartiet. Når det er sagt er feilmarginene enorme på små partier, så tallene må man ta med en klype salt. Likevel ser det ut til at Senterpartiet ikke mister særlig mange velgere til utbryterlista.

Partiet mister derimot mange velgere til Arbeiderpartiet.

– Det er ingen tvil om at bråket i Senterpartiet har skremt bort velgerne, og hele 32 prosent av velgerne har gått over til Arbeiderpartiet. Senterpartiet må jobbe hardt for å få velgerne tilbake, men det er ikke fra utbryterlista, det er fra Arbeiderpartiet.

Willumsen sier at noen av Sps velgere kanskje ser på at partiet dreier mer mot Høyre, etter Sandra Borchs uttalelser om at de er åpne for å samarbeide med begge sider.

– Når velgerne fra sentrumspartier går mot venstre kan det være et signal om at politikken må legges nærmere venstre. Nå ligger de derimot nærmere høyresiden.