Vil starte byggingen i høst

Detaljreguleringsplanen for fiskerihavnen i Breivika nord er nå lagt ut til høring. Tromsø havn håper byggingen kan komme i gang allerede i år.

I RUTE: Direktør i Tromsø havn, Halvar Pettersen, er optimist med tanke på fremdriften til fiskerihavnprosjektet i Breivika nord. Her viser han fram en illustrasjon av prosjektet ved en tidligere anledning. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

– Dersom alt går etter planen kan vi komme i gang med byggingen i løpet av senhøsten eller tidlig vinter. Den prosessen vil nok ta omtrent ett år, sier direktør i Tromsø havn, Halvar Pettersen.

Ukomplisert

Det nye havneområdet i Breivika nord, som nå er under utvikling, skal legge til rette for maritim næringsareal med nødvendig kapasitet, kvalitet og tjenester. På denne måten skal Tromsø havn kunne holde på sin posisjon som Norges største fiskerihavn og den foretrukne havnen for den nasjonale og internasjonale fiskeflåten.

Dersom noen skulle ha synspunkter på planarbeidet har de frist på seg fram til 10. juli. Havnedirektøren ser imidlertid ikke for seg at det vil by på problemer å få godkjent planene.

– Dette er et område som allerede er regulert til det formålet det skal brukes til, så det burde gå greit, mener Pettersen.

Uviss kostnad

Han er heller ikke bekymret for den finansielle biten.

– Prosjektet har som kjent allerede fått bevilget 22 millioner kroner over statsbudsjettet. Det neste steget etter at reguleringsplanen har blitt godkjent, blir derfor å sette i gang en anbudsrunde, forteller havnedirektøren.

Den totale kostnadsrammen for prosjektet er det imidlertid for tidlig å si noe om.

– Det får vi se på når anbudene har kommet inn, sier Pettersen.