Vil drive kino i Bodø

Aurora kino IKS i Tromsø kaster seg inn i konkurransen om å drive kino i Bodø. De må blant annet konkurrere mot en av landets største kinokjeder.

VIL TIL BODØ: Kinodirektør Geir Martin Jensen i Aurora kino IKS la tirsdag inn anbud på å drive kino i Bodø.  Foto: Lars Åke Andersen

AURORA KINO IKS
  • Interkommunalt selskap (IKS)
  • Aurora kino ble stiftet i juni 2007 som en fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta kino KF
  • Selskapet overtok kinodriften i disse byene fra 1. august samme år
  • Fra 1. januar 2009 kom Aurora kino Kirkenes med i selskapet Sør-Varanger kommune kom samtidig inn på eiersiden med en mindre eierpost
  • Aurora kino overtok driften i Narvik fra 1. april 2010 etter en anbudskonkurranse. Narvik kommune er ikke med på eiersiden

POSITIV: Styreleder Grete Ovanger i Aurora kino IKS har tro på kinosatsing i Bodø.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Grønnegata: Vel én time før fristen gikk ut tirsdag leverte kinodirektør Geir Martin Jensen anbudet fra Aurora kino IKS på rådhuset i Bodø.

Regnet på det

– Siden anbudet ble utlyst 14. mai har vi jobbet på spreng for å utrede og regne på om det kunne være interessant for oss å drive kinoen i Bodø. Saken har vært behandlet på tre styremøter undervei, og vi landet på at det er interessant både strategisk og økonomisk, sier Jensen på telefon fra Bodø.

I tillegg til Aurora kino har Nordisk Film og Fram kino, som i dag driver kinoen i Bodø, levert inn anbud.

– Vi var spent på om Nordisk Film ville etablere seg innen vår region. Vi frykter dem ikke selv om de har over 30 prosent av markedsandelen i Norge.

Mandag ga flertallet i et ekstraordinært representantskapsmøte i Aurora kino IKS styret fullmakt til levere anbud på å drive kino i Bodø kommune.

LES MER: Skal snu bunnår til toppår

Naturlig nedslagsfelt

– Politikerne har gitt styret i Aurora kino positive signaler på vekststrategi, og skal de vokse er Nord-Norge en av de få mulighetene de har. Det å legge inn anbud er helt uproblematisk og betyr ikke at man automatisk får tilslaget. Aurora kino driver kino allerede i Kirkenes, Alta, Tromsø og Narvik, så Bodø er et naturlig nedslagsfelt, sier Kay-Hugo Hanssen (H), medlem i representantskapet.

Aurora kino ser på Bodø som en interessant kinoby, i en kommune i vekst. Kinobesøket ligger i dag på rundt 125.000 årlig, det halve av Tromsøs kinobesøk.

LES MER: Mener kinoen bryter loven

Privateid

– Når vi ser hvordan kinomarkedet er snudd på hodet de to-tre siste årene, med store utenlandske kinokjeder som har over halvparten av det norske kinomarkedet, blir vi som små å regne. Men vi har kalibrert driften som gjør at vi kan drifte på en lønnsom måte, samtidig som vi kan få til stordriftsfordeler siden vi allerede er i regionen, sier Geir Martin Jensen.

Den som vinner anbudskonkurransen får drive kinoen i Bodø fra 1. juli 2015 og i ti år fremover, med mulighet for fem års forlengelse. I dag er Fram kino i Bodø privateid og drive i leide lokaler, men eier selv alt av inventar og utstyr. En ny kinodriver må derfor investere i blant annet nye stoler og kinoteknisk utstyr før kinodriften kan starte.

LES MER: Slår seg sammen med Trondheim kino

Store investeringer

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hvor mye vi må investere, men det vil være betydelige investeringer fordelt over inntil 15 år. Vi har ekstremt kort tid på oss, og det vil nok ta litt tid før alt er på plass, sier Geir Martin Jensen.

Styreleder i Aurora kino IKS, Grete Ovanger, er positiv til å utvide virksomheten og mener de skal klare å drive lønnsom kinodrift i Bodø.

– Vi har allerede et nordnorsk kinosamarbeid, og ved at vi også kan få Bodø med i Aurora kino, vil vi kunne utnytte stordriftsfordelene ytterligere. Det vil gagne flere når vi kan drifte flere kinoer under samme paraply i nord, sier Ovanger.

Bodø kommune regner med avgjørelsen om hvem av de tre tilbyderne som vinner anbudskonkurransen foreligger raskt. Hvem som er villig til å betale mest i husleie for kinobygget til kommunen, veier tyngst.

– Det blir avgjort senest i neste uke. Husleienivået utgjør 75 prosent av tildelingskriteriene, mens brukeropplevelsen teller 25 prosent. Hvem som får tilbudet er en ren administrativ avgjørelse, og avgjøres i prinsippet rådmannen, sier innkjøpssjef Øystein Nilsen i Bodø kommune og Salten-regionen.