Invaderer hovedstaden med tromsøpalmen

Ei gruppe tromsøbaserte billedkunstnere har invadert Oslo og RAM galleri med utstillinga «Ivasive Exotics» som tar utgangspunkt i invaderende arter. En av artene er tromsøpalmen.

PLANTEINVASJON: Kristin Tårnes med sin video «Invasive Exotics» som vises i utstillinga med samme tittel på RAM galleri i Oslo. Foto: Helge Matland 

nyheter

– Det virket som en god idé å ta dem med seg. Enten var de fine å se på, gode å spise eller nyttige på andre måter. Noen døde fordi klimaet var så annerledes, andre trivdes veldig godt. Fordi de ikke opprinnelig fantes på dette stedet, hadde de som regel ingen naturlige fiender. Uten fiender kunne de vokse, spre seg, og fortrenge det som var der fra før, sier utstillingas kuratorer, Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes.

LES OGSÅ: Stiller ut historien om morens kreftsykdom

Overføring

«Invasive Exotics» undersøker hva som er invaderende og fremmed. Kunstnerne som deltar i utstillinga tar i sine arbeider utgangspunkt i invaderende arter. Gjennom denne tematiseringa belyser de spørsmål knytta til klasse, imperialisme og globalisering, historisk så vel som samtidig. I overført betydning antydes det at måten vi snakker om planter på, er sammenlignbart med hvordan enkelte mennesker blir snakka om og behandla.

Invaderende art er et begrep som særlig brukes om planter som sprer seg raskt og fortrenger naturlige arter på stedet. Dette skjer oftest med innførte, fremmede arter, men naturlige arter kan også bli invaderende. De ulike prosjektene som vises i utstillingen tar utgangspunkt i invaderende arter, enten direkte eller på en mer abstrakt måte. Der noen ser på planter både som problem og potensial, undersøker andre hva som er naturlig eller unaturlig.

LES OGSÅ: Gir ut bok om verdens største vikingskip

Tromsøpalme og reinsdyr

Det blir ikke sjeldent snakket om planter som et problem eller en trussel. Samtidig har kunnskap om planter gått i glemmeboka mange steder, blant anna når det gjelder bruk av planter i en medisinsk sammenheng. Dette har vært utgangspunktet for kunstnerne Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes som har initiert og organisert utstillingen, der de også selv viser arbeider.

Utstillinga henter sitt navn fra Kristin Tårnes sitt videoverk om tromsøpalmens inntog i Tromsø, om hvordan den fant veien hit og hvordan den foretok ei klassereise fra de kondisjonertes hager til ugress for folk flest da den grodde altfor godt i de arktiske strøk.

Margrethe Pettersen sørger for at lyden av reinsdyr beveger seg rundt i utstillingsrommet gjennom lydinstallasjonen «Empetrum nigrum».

Øvrige kunstnere som deltar i utstillinga er Tanya Busse, Kristin Tårnesvik, Beatriz Santiago Muñoz, Matti Aikio, Sara Bjarland og Stacey Ho.

LES OGSÅ: - Øl er også kultur...