Slår tilbake mot Robukta-motstand

Denne illustrasjonen viser bygningsvolumet som er tillatt bygd i Robukta innenfor gjeldende reguleringsplan. – Vesentlig mer dominerende, sier utbygger.

ALTERNATIVET: Robukta AS mener 25 rekkehus er mye bedre både for naboer og allmennhet enn det reguleringsplanen tillater. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur  Foto: Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur

– BEDRE ALTERNATIV: Prosjektleder Ole Vidar Furnes i Robukta AS mener 25 rekkehus er et mye bedre alternativ enn det reguleringsplanen fra 1979 legger opp til. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

REKKEHUS: Dette er de 25 rekkehusene Robukta AS ønsker å bygge, men som har møtt motstand blant naboer og politikere. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur  Foto: Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur

nyheter

Etter å ha blitt møtt av massiv motstand fra naboer og Venstre-politiker Marie Fangel, slår Robukta AS nå tilbake mot kritikken.

Ikke friområde

Det er bygging av 25 rekkehus som har fått utbyggingsmotstanderne til å rase, til tross for at utbygger endret planene og trakk boligene lengre vekk fra turstien.

– Vi har sett oss litt trøtt og lei på alle utspillene mot planene våre og ønsker å få fram de faktiske forhold med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan fra 1979. Vi mener vårt forslag er bedre enn det gjeldende plan legger opp til. Naboene har holdt unna opplysninger om reguleringssituasjonen. Dette er ikke et friområde, men regulert til hotell og bevertning, sier prosjektleder Ole Vidar Furnes i Robukta AS.

LES MER: Vil stoppe boligbygging

Gigantbygg

Nå ønsker Robukta AS å illustrere volumet de faktisk har lov til å bygge på Robukta-eiendommen. Gjeldende reguleringsplan tillater en bygning på tre etasjer pluss kjeller med en samlet høyde på inntil 11 meter, og et samlet areal på rundt 4.500 kvadratmeter. Det mener de er vesentlig mer dominerende og vil påføre området større ulemper enn den omsøkte planen.

– Det blir et gigantisk bygg. Illustrasjonene viser med tydelighet at eksisterende reguleringssituasjon gir allmennheten og naboer betydelig verre forhold enn hva tilfellet vil være med vårt forslag om 25 rekkehus, sier Furnes.

LES MER: Turfølge ble møtt av demonstranter

Til glede for alle

I tillegg har Robukta AS tilbudt kommunen over 5.000 kvadratmeter friareal overført vederlagsfritt til dem. Det dreier seg om hele området nedenfor turstien på 4.000 kvadratmeter og 1.200 kvadratmeter over oversiden, mellom turstien og rekkehusene.

– Dette området vil være til glede for allmennheten og sikre at området ikke privatiseres, slik det har vært uttrykt bekymring for fra naboer og enkelte politikere.

LES MER: Robukta AS: – Vi har strukket oss langt

Leder i Sør-Tromsøya bydelsråd, Jo Aarseth, blir provosert av det nye utspillet til Robukta AS.

– Vi holder ikke unna opplysninger. Vi vet at området er regulert til næring, men vårt poeng er at utbyggingen vil påvirke friområdet meget sterkt.

Han reagerer også på at Robukta AS forsøker å fremstille dette som en konflikt med naboene, og viser til stor oppslutning om Facebook-gruppa «Bevar Robukta».

Blir søkkrike

– Vi er snart 400 medlemmer og det er ikke bare folk i området som har meldt seg inn. Det er masse folk som ikke bor i området, sier Aarseth.

Han er kritisk til måten Robukta AS har gått fram på. Første skulle de bygge eldreboliger med servicesenter, så ble planene endret til åtte eneboliger og 11 rekkehus, mens de nye planene innebærer 25 rekkehus i ti meters høyde.

– Jeg har snakket med folk i bransjen som sier at Robukta AS vil sitte igjen med anslagsvis 50 til 70 millioner kroner etter utbyggingen. De tjener seg altså søkkrike på å ødelegge et friområde, dette vil påvirke hele fjæra.

Aldri hotell

Jo Aarseth stiller også spørsmål ved den nye illustrasjonen, og mener det aldri vil bli bygd noe hotell her.

– Mitt hovedpoeng er at det aldri blir noe hotell her. Det ligger allerede et ved siden av, og byen er ellers full av hoteller. De kan uansett ikke bare bygge hva som helst, de må søke først.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter