Tromsøværinger mest fornøyd med tilbudet

Tromsø scorer godt over det nasjonale snittet når det kommer til tilfredshet med næringslivet.

TROMSØ: Tromsøværinger er svært fornøyde med tilbudet i byen.  Foto: Ronald Johansen

PÅL EINAR EILERTSEN  Foto: Peter Reinholdtsen

nyheter

En fersk undersøkelse fra Direktoratet for Forvaltning og IKT viser at tromsøværinger jevnt over er svært fornøyde med restaurant- og butikktilbudet i kommunen. Antallet fornøyde innbyggere ligger markant over gjennomsnittet på landsbasis.

– Det er veldig god tilbakemelding til næringslivet i Tromsø at man er fornøyd med de bedriftene som er her og at de treffer godt. Det er en glede å høre, forteller en fornøyd Vanja Terentieff, byråd for næring, kultur og idrett.

Hun er klar på at dette vitner om god service og godt arbeid fra de næringsdrivende i kommunen.

Les også: 25 år med folkefest

Ikke overraskende

Tallene i undersøkelsen forteller blant annet at over åtte av ti innbyggere i Tromsø er godt eller svært godt fornøyd med spise- og utelivstilbudet i kommunen. Dette er hele 33 prosent over gjennomsnittet på landsbasis.

Kaffebønna-gründer Pål Einar Eilertsen forteller at han slettes ikke er overrasket over de gode tilbakemeldingene.

– Det forbauser meg ikke i det hele tatt at publikum er fornøyd. Tromsø har et veldig rikt uteliv, og det er nesten ikke den ting man ikke kan få tak i her, sier han, og skryter av de lokale leverandørene.

Les også: Hjelper bedrifter med å søke penger

– En dynamisk by

Eilertsen mener at man har alt som trengs for å drive et godt utelivsforetak i byen. Forholdene beskriver han som bortimot perfekte.

– Årsaken er at Tromsø i utgangspunktet er en dynamisk by. Publikum liker å gå ut, det er et rikt tilbud og vi har råvarene tilgjengelig. Det blir en lenke av suksess, slår han fast.

Samtidig trekker han fram den økende vinterturismen og omtale hos internasjonale tungvektere som Lonely Planet og Tripadvisor som viktige grunner til at byen nå skiller seg positivt ut.

Trygt å etablere seg

Undersøkelsen viser også at 38 prosent av de spurte tromsøværingene er fornøyd eller veldig fornøyd med mulighetene til å etablere egne foretak.

Dette gjenspeiler forholdene Eilertsen beskriver. Det er også over gjennomsnittet på landsbasis, som er nede på 23 prosent.

– Det er tilstrekkelig med publikum som ønsker din tjeneste. Det må kanskje være den byen i Norge som det er minst farlig å etablere seg i, konkluderer han.