Forskningsprosjekter på UiT får millionstøtte

Forskningsrådet skal dele ut 1,3 milliarder til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. Ca. 58 millioner kan havne i Tromsø.
nyheter

Det er til sammen 29 ulike prosjekter som får midler fra Forskningsrådet. Det melder de i en pressemelding.

1,2 milliarder kroner blir den største infrastrukturtildelingen i Forskningsrådets historie.

–  Vi har hatt en solid økning i utstyrsbudsjettet de siste årene, og er glad for at Regjeringen trapper opp bevilgningene til utstyr ytterligere de neste fem årene, slik de har signalisert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det betyr at mange databaser, laboratorier og forskningsfasiliteter som har stor strategisk betydning for norsk forskning kan etableres raskere enn vi hadde planlagt, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén i pressemeldingen.

Les også: Stor interesse for lauvmakken.

Tromsø

To av de 29 prosjektene hører hjemme på UiT, Norges arktiske universitet.

Det ene er "Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium (NORCRYST)". Her foreslår Forskningsrådet å investere cirka 28 millioner kroner i forskningsutstyr innen krystallografi. Dette er utstyr for å studere strukturene til store molekyler i celler, slik som proteiner, virus, DNA og RNA, opplyser de i pressemeldingen.

Les også: De eldre kaster minst mat.

Klimaendringer

Det andre prosjektet er "Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)". Her foreslår Forskningsrådet å gå inn med cirka 30 millioner kroner til infrastruktur som instrumenter for å studere sårbare arktiske økosystemer og skadelig påvirkning forårsaket av klimaendringer og systemer for å lagre, håndtere og koordinere forskningsdata.

Les også: Nytt studieprogram på UiT.