Får stadig flere oppgaver

Helsesøstertjenesten har de siste fem årene fått en rekke nye oppgaver, uten at det har fulgt med midler. Derfor har de ikke fått gjort alt.

ARKIVBILDE: Den da fire år gamle Eline Severinsen får sprøyte av helsesøster Maren Weum i 2009.   Foto: Lars Åke Andersen

nyheter


Det er spesielt i skolehelsetjenesten det har manglet ressurser. I 2013 gjennomførte fagtidsskriftet Sykepleien en undersøkelse blant 1.500 helsesøstre i landet. Der kommer det fram at syv av ti helsesøstre sier de ikke har nok tid til å jobbe forebyggende med elever. Bare tre av ti sier at de har tid til å utføre alle lovpålagte oppgaver. Det er nye nasjonale retningslinjer som gir helsesøstrene flere oppgaver.