Her vil de åpne ny kafé

Fontenehuset i Tromsø ønsker å starte kafé på Skansen.

SKANSEN: Fontenehuset ønsker å åpne egen kafé i Bårstua på Skansen.  Foto: Per Eliassen

nyheter

Det kommer fram i Tromsø kommunes postjournal. I søknaden deres står det at Fontenehuset ønsker å sette i gang kafédrift i Bårstua på Skansen.

På denne måten vil de tilby flere arbeidsplasser til folk i Tromsø med psykiske helseproblemer.

– Vi har i den senere tid konkretisert en idé om kafédrift som base for en medlemsbedrift/småjobbsentral, organisert som en ny avdeling under Fontenehuset i Tromsø, står det i søknaden.

Fontenehuset har siden åpningen i 2009 vært et tilbud for de med psykiske lidelser og helseproblemer. Tilbudet inkludert støtte til å ta utdanning og komme seg i arbeid. Kafédriften som nå foreslås vil være et tilbud til organisasjonens medlemmer.

Videre i søknaden kommer det fram at de ønsker å overta lokalene så fort som mulig, slik at de kan få i gang driften. Dersom prosjektet realiseres vil kafédriften organiseres som en egen avdeling av Fontenehuset, med eget budsjettansvar.

Ifølge planen som legges fram i dokumentet vil man prøve å sette i gang driften en gang i august.