Her er kommunens plan for Prestvannet

Kommunen skal bruke flere millioner kroner på å oppgradere Prestvannet. Det er langt fra nok, mener Prestvannets venner.

TILTAK: Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein (til venstre), Fritz Arild Widding fra Prestvannets venner og varaordfører Anni Skogman er enige om at Prestvannet trenger en opprustning. Foto: Eline Tylden 

NATUROPPLEVELSER: Prestvannet er et viktig rekreasjonsområde for både mennesker og dyr i Tromsø. Foto: Eline Tylden 

BYMÅSEN: Også måsene trenger en avveksling fra byens bråk og biltrafikk. Foto: Eline Tylden 

TURSTI: Kommunen ønsker også å legge bedre til rette for dem som ønsker å gå tur langs stiene rundt vannet. Foto: Eline Tylden 

nyheter

Prestvannet: – Vi har bevilget flere millioner til prosjektet, som starter i løpet av høsten, sier varaordfører Anni Skogman (Frp).

Opprustning av dammen

Prestvannet er en jordfyllingsdam som ble etablert i 1867 for å demme opp drikkevann til byens befolkning. De siste årene har disse demningene begynt å forfalle, og det er dette kommunen vil fokusere på i opprustningsprosjektet.

– Det stilles strenge krav til rehabiliteringsarbeid i områder som dette, og kommunen har nå fått pålegg om å sikre demningen, sier byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein (Frp).

Les også: Bydrift har fått fjernstyrt monstergressklipper

Vil redde naturperle

Fritz Arild Widding er medlem av Prestvannets venner, som er et lag bestående av tromsøværinger med hjerte for rekreasjonsområdet. Widding mener at Prestvannet trenger omfattende redningsarbeid.

– Det kommer stadig mer siv her, og vi har kart som viser at vannet er i ferd med å gro igjen. Vi snakker om hjertebarnet til 50–60 tusen tromsøværinger, og det er ikke noe å kimse av. Så nå håper vi at politikerne har det klart for seg hva som ønskes gjort.

Anni Skogman forteller at arbeidet i første omgang vil dreie seg om sikring av demningene.

– Dette er et vernet område, og du skal ikke gjøre mye før du har miljødepartementet på nakken. Et slikt arbeid må søkes om, og er ikke det vi vil prioritere med det første.

– Til høsten skal sikringen gås etter i sømmene. Vi ruster rett og slett opp sånn at vannet ikke renner ut, supplerer Alvarstein.

Les også: Slik utnytter du Tromsømarka best mulig i ferien

Videre planer

Skogman forteller at hun er opptatt av å verne dammen og dyrelivet, men også menneskene som bor og ferdes i området.

– Vi vil verne, men samtidig legge til rette for bruk av Prestvannet som område for rekreasjon og naturopplevelser. Derfor vil vi gjerne bevilge midler til infrastrukturen rundt vannet, i form av bedre stier og benker til de som går tur her.

Widding stiller seg positivt til kommunens planer.

– Grep tas, og det er gledelig å høre for oss som har et hjerte for denne plassen. Vi skal ta Prestvannet tilbake.

Les også: Raskere behandling med nye regler for henvisning