Håvet inn 68 millioner på raudåte

Calanus AS har hatt stor suksess med olja de utvinner av raudåte. Nå skal bedriften utvide på Sortland.

HØSTING: Fangst av raudåte kan bli vanlig i framtida. Her er «Vestavind» alene på feltene. 

nyheter

Produksjonen skjer i Kaldfjorden i Tromsø. Salgsavdelingen for kosttilskuddet er imidlertid i Sortland.

– I 2014 lyktes vi langs hele verdikjeden, fra høsting av raudåte til forretningsutvikling og salg. Viktigst er det likevel at vi har klart å utvikle produkter som markedet etterspør. Spesielt calanusoljen vår som vi har fått veldig god respons på, sier daglig leder Gunnar Rørstad.

Oljen går utelukkende til menneskelig konsum, men selskapet har utviklet proteinbaserte ingredienser som benyttes i fôr. Selskapet selges eksempelvis produkter som benyttes i startfor til fisk og som smaksforsterkere i hundemat.

Rask vekst

Selskapet lanserte sine første produkter i 2012, da genererte de en omsetning på cirka 10 millioner kroner, men måtte også tåle et lite underskudd i regnskapet. I 2013 omsatte bedriften for 25 millioner kroner, men driftsresultatet var så vidt over millionen.

Fjoråret viser at pila fortsatt peker oppover, også for lønnsomheten. Da endte omsetningen på 67,9 millioner kroner og driftsresultatet på fine 7,5 millioner. Målsetningen var å bikke 50 millioner i omsetning.

– En del av veksten i 2014 skyldes at vi også opplevde stor interesse for vårt luseskjørt SalGard, ikke minst hos Nordlaks og andre miljøbevisste oppdrettere i Vesterålen, sier Rørstad.

Hvordan økonomien har vært til nå i 2015 ønsker han ikke å si så mye om.

– Nei, men det jeg kan si er at ting går i riktig retning. Vi har utviklet ny kunnskap når det gjelder høsting av raudåte, og ny produktdokumentasjon som vil understøtte markedsinteressen, sier den daglige lederen.

Selskapet er ennå i en pilotfase, og videre investeringer og vekst er betinget av at myndighetene får ferdig en forvaltningsplan for raudåte. Det er ventet at denne vil bli klar på nyåret.

Ansetter flere

Calanus AS er i ferd med å opprette datterselskapet Calanus Helse AS med forretningsadresse i Sortland.

Calanus AS har i skrivende stund 12 ansatte, der halvparten holder til i Blåbyen. I tillegg er det utlyst stilling som kundehandler og salgs- og markedsleder. Minst én av dem havner på Sortland, og Calanus-sjefen forsikrer at det blir flere etter hvert.

– Det handler i hovedsak om å samle eksisterende salgsledd for kosttilskudd i et eget selskap. Ettersom vi har planer om å vokse, må vi også ansette flere. Hvor mange er vanskelig å si nå, men vi kommer til å ansette etter hvert som behovet oppstår, sier Rørstad.

– Vi selger for det meste til forretningskunder, i vesentlig grad som eksport. I tillegg har vi eget salg av Calanus Oil kosttilskudd som omsettes direkte til konsumenter i Norge i første omgang, sier Rørstad.