Fortsatt lav ledighet i Troms

Julistatistikken fra NAV viser at vi fortsatt har blant landets laveste arbeidsledighetstall.

STABILT: Arbeidsledigheten i Troms holder seg på samme nivå som i fjor, viser tall fra NAV. 

FORNØYD: Fylkesdirektør i NAV, Stein Rudaa. 

nyheter

I juli var i underkant av 2.200 personer registrert ledige hos NAV. Det tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstokken – og er tredje lavest i landet.

Det er mer eller mindre nøyaktig samme ledighet som i juli i fjor.

– Vi har ingen endring i ledigheten sammenlignet med i fjor, og det er gode jobbmuligheter, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms.

På landsbasis er ledigheten 3,1 prosent – noe som er en liten økning fra i fjor.

Mange ledige stillinger

Det er registrert til sammen cirka 500 ledige stillinger i Troms. Det er økning fra samme periode i 2014 med vel 16 prosent, viser tallene fra NAV.

Man kan dog se en endring i hva slags stillinger som er ute i markedet – det har vært en nedgang innenfor ingeniør- og IKT-fag, samt serviceyrker, meglere og konsulenter.

I underkant av 1.000 av de arbeidsledige er registrert i Tromsø, noe som tilsvarer en ledighetsprosent på 2,4.