– Vi har en plan for gamlebyen

Styret i Gamlebyen Skansen setter pris på at også Arbeiderpartiet engasjerer seg i gamlebyen, men reagerer på uttalelser som de mener gir et feilaktig inntrykk av fremdriften i arbeidet.

SAMARBEID: Styret i Gamlebyen Skansen viser til at man med små grep kan få til et tilbud i form av kultur, kafeer, konserter og markedsplass på Skansen, men at man må ha gårdeierne i området med på prosessen. 

nyheter

Tirsdag 4. august skrev iTromsø om forfatter og byentusiast Hallvard Birkeland som har fått med seg Jarle Aarbakke og Arbeiderpartiet på laget når de ønsker å skape en levende gamleby i området rundt Skansen.

Nora Kiil er leder i aksjeselskapet Gamlebyen Skansen. Hun forteller at styret har hatt fokus på å få alle formaliteter på plass og et godt samarbeid mellom Tromsø kommune, Næringsforeningen og gårdeierne i nordbyen.

– Vi sitter i et styre som er formelt valgt ut fra interessen for å gjøre noe nordbyen og området Skansen. For oss er det viktig å opprette en god dialog med gårdeierne i området, i tillegg til å spille på lag med både kommunen og Næringsforeninga, som også jobber for videre utvikling av området. I det videre arbeidet vil vi ha ulike roller, men er enige om hva som skal til for å løfte bydelen opp og fram, sier styrelederen.

– Gammelt nytt

Kiil og resten av styret reagerer på at Hallvard Birkeland og ordførerkandidat Jarle Aarbakke (Ap) hevder området forfaller uten at noe blir gjort for å bevare og oppgradere bydelen.

– Slik det blir fremstilt ser det ut som om ingen gjør noen ting for å skape aktivitet i området rundt Skansen, sier styremedlem i Gamle Skansen AS, Anni Skogman.

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet vil ha fokus på gamlebyen, men de er ikke alene om det. Flere partier har kommunisert at de ønsker å få til en levende gamleby. At Arbeiderpartiet nå får det til å se ut som de er først ute med hva man konkret skal gjøre med området, stemmer ikke. Prosjektet er allerede forankret i byrådet, så dette er gammelt nytt, utdyper Skogman som også er varaordfører (Frp) i Tromsø kommune.

– Godt i gang

Styreleder Nora Kiil viser til at styret har fått formalitetene på plass, opprettet en dialog mellom partene og fått flere gode innspill til det videre arbeidet med gamlebyen.

– Vår jobb har blant annet vært å samle ideer for så å ta det ned og sortere ut hva som er viktig. Vi rydder først og får ting på plass, men det er ikke slik at styret ikke har ambisjoner. Vi har hatt møter med gårdeierne og skal ha enda et i august som kommunen har invitert til. Vi er godt i gang og alle gårdeierne vi har vært i kontakt med er positive til arbeidet. Men det tar tid å nå ut til alle, og vi kan ikke gå ut og si at «vi vil ha det slik på Skansen» uten å ha en dialog med huseierne her, sier Kiil.

Hun forteller at styret nå ønsker å koordinere alle parter som har en interesse i gamlebyen, slik at alle kan gå samlet i samme retning og spille på samme lag i det videre arbeidet med å få til en gamleby i Tromsø.

Full tillit

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Jarle Aarbakke håper engasjementet partene viser i saken kan bidra til bred enighet også etter valget til høsten.

– Jeg har ikke sagt annet enn at vi i Arbeiderpartiet forplikter oss til å arbeide med saken, og spesielt dersom vi overtar byrådet.

Hallvard Birkeland viser til at han synes styret i Gamlebyen Skansen har gjort en god jobb med forankringsarbeidet rundt prosjektet.

– At Arbeiderpartiet også melder seg på og vil fronte saken synes jeg er flott. Både SV, Venstre og Høyre har gamlebyen i sine partiprogrammer, men Arbeiderpartiet er det første partiet som har kommet med en konkret henvendelse til meg. Prosjektet har bred politisk støtte, men det må samtidig nevnes at dette ikke er et partipolitisk prosjekt, sier Birkeland.

Han jobber nå med å få til en venneforening for dem som er interesserte i arbeidet med bydelen.

– Vi vil gjensidig informere hverandre om arbeidet vi gjør, sier han og viser til styret i Gamlebyen Skansen.

– Styret gjør en kanonjobb og jeg har full tillit til dem og den jobben de gjør, understreker Birkeland.