Kjoselvdalen skytebane taksert til kroner null:

Koster likevel millioner

Staten mener at giganteiendommen i Tønsvika ikke er verdt ett øre. Kjøperen får likevel en millionregning – på grunn av forurensningene i området.

null: Verdien av skytebanen i Kjoselvdalen er i en fersk takst satt til kroner null. Men kjøperen må ta opprenskningen av forurensningene i grunnen.  Foto: Forsvarsbygg/Skifte eiendom

SKYTEBANE: SKytingen har satt sine spor i naturen.  Foto: Ronald Johansen

Kjoselvdalen
  • Kjoselvdalen skytebane er på 35 mål og omfatter et skytebaneanlegg som er delvis statlig og delvis privat eid.
  • Eiendommen var i sin tid en del av Grøtsund Kystfort og ligger rundt en kilometer fra hovedveien.
  • Forsvaret har bestemt at de trekker seg ut. Det har resultert i at Skifte Eiendom og Forsvarsbygg ønsker å avhende anlegget som ble etablert på 50-60-tallet.
  • Tromsø kommune har i flere tiår forsøkt å finne en erstatning for dagens skytebaner i Tromsdalen.
nyheter

Selskapet Opak har taksert Kjoselvdalen skytebane og konkluderer med at verdien er på 3,5 millioner kroner.

Men fordi skyteaktiviteten gjennom 6–7 tiår har satt sine spor i naturen, vil en opprydding koste like mye.

Forutsetninger

I takstrapporten blir det satt flere forutsetninger. Blant annet er det ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunnen og i bygningsmassen.

Videre forventes det at kjøper påtar seg ansvaret for å ta hånd om etterlatenskapene forbundet med tidligere bruk av skytebanene på henholdsvis 100 og 200 meter.

LES MER: Byrådet går for skytebane i Kjoselvdalen

Den 35.000 kvadratmeter store eiendommen er en festetomt. Ifølge Skifte Eiendom løper avtalen med grunneieren til utgangen av oktober i år. Den årlige leien har vært på 7.500 kroner.

Når det gjelder tomtens verdi, konkluderer takstmann Øystein Dieseth med at den avhenger av videre bruk. I utgangspunktet er det forventet at dagens aktivitet skal videreføres – etter at anlegget er modernisert og utvidet til de spesifikasjonene skyttermiljøene har satt.

LES OGSÅ: Vil stoppe skytebanen i Kjoselvdalen

Næringsformål

Staten har også sett på muligheten at næringslivet kan etablere seg på eiendommen. Blant annet vises det til byggingen av det nye havneområdet i kost avstand til skytebanen. En slik utnyttelse vil gi en helt annen pris.

Men muligheten for annen virksomhet i Kjoselvdalen, er minimal.

Det skyldes at Forsvarets salg høyst sannsynlig vil ende opp med en statlig eller annen offentlig kjøper.

LES OGSÅ: Her åpnes bommen i Tromsdalen

Kort frist

I et brev til ulike instanser, gjør seksjonsleder i Skifte Eiendom, Ivan Fjeldheim-Pettersen, det klart at mulige interessenter har kort frist på å seg.

Det betyr at kommunen kun har drøye tre uker før de må gi svar om de vil overta. Dersom byrådsleder Øyvind Hilmarsen stiller seg positiv, står han likevel ikke først i køen. Andre statsinstitusjoner og fylkeskommunen kan sikre seg skytebanen før Hilmarsen & Co.

Politisk rådgiver Peter Reinholdtsen har håndtert skytebanesaken i en årrekke. Han bekrefter å kjenne til at Forsvarsbygg er klar til å selge.

– Jeg kan ikke her og nå si hva kommunen gjør. Vi må først gjennomgå både verdivurderingen og tilstandsrapporten før vi tar en avgjørelse, sier Reinholdtsen.

LES OGSÅ: Politianmeldt etter å ha kuttet sperrebom

Mye forurensning

Allerede for fire år siden ble det konstatert stor forurensning i grunnen på og rundt skyteanlegge.

Selskapet 3RW Arkitekter AS konkluderte i 2011 med at den betydelige bruken av banene har «generert et komplekst og spredt fotavtrykk».

Stort område

Prosjektleder Haakon Rasmussen konstaterte den gang at hele området – fra standplass til områdene bak blinkene – er forsøplet og forurenset. Etterlatenskapene lå både på og under bakken.

– Det at skytebanen stedvis er anlagt på en ganske fuktig myr med avrenning til lavereliggende beitemarker og drikkevannskilder har økt faren for spredning av tungmetaller og miljøgifter, heter det i tilstandsvurderingen.

Videre ble Forsvarsbygg anmodet om å foreta vannprøver fra samtlige bekker. I tillegg burde mengden tungmetaller i vollene bak blinkene og generelt på banene, fastsettes.

I rapporten nevnes det at slike tiltak avhenger av hva skytebanen skal brukes til etter at Forsvaret trekker seg ut.