Står på kravene til studentene

Tirsdag vil tusenvis av nye studenter strømme til på campus i Tromsø. Torill Varberg er mer enn klar for sin nye rolle som UiTs første studentombud.

Torill Varberg (28) skal sørge for rettighetene til studentene ved UiT. Universitetet er den fjerde i rekken i landet som nå får et eget studentombud.  Foto: Lars Åke Andersen/Pressebilde UiT

nyheter

UiT Norges arktiske universitet er den fjerde utdanningsinstitusjonen i landet som har opprettet et eget studentombud. Jurist Torill Varberg (28) skal heretter ivareta rettighetene til 10.000 heltids- og deltidsstudenter tilknyttet UiT, i Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest og fra nyåret også Harstad og Narvik.

– Jeg skal være en nøytral og uavhengig instans som skal gi studentene hjelp og veiledning i saker som omhandler deres studiesituasjon på universitetet. Jeg har taushetsplikt og studentene kan være trygge på at alt de forteller meg behandles konfidensielt. Jobben går på ut på å sørge for at både universitetet og studentene forstår og følger det gitte regelverket, sier Torill Varberg, som vil ha kontorsted på campus i Tromsø.

Behov for nøytral part

Ordningen med et eget studentombud ved UiT er noe som studentene selv har kjempet igjennom, og som skal ivareta studentenes rettigheter. Studentombudet er uavhengig både UiT, Studentparlamentet og Norges arktiske studentsamskipnad.

Studentombudet har ingen instruksjonsmyndighet over noen parter, og skal i hovedsak bistå og veilede studentene om deres muligheter, rettigheter og plikter. Om nødvendig, kan ombudet tre inn i en meglerrolle ved en eventuell konflikt.

– Det vil oppstå situasjoner hvor studenten har behov for å snakke med noen som er nøytral og som ikke sitter i korridoren på eget fakultet. Det kan være saker som omhandler eksamen, klage på karakter, godkjenning av praksis eller mistillitsforhold. Det eksisterer studentombud i både Europa og i USA, og det har vist seg at det er et behov for det, sier Varberg.

Nasjonalt kollegium

Torill Varberg som tok sin mastergrad i rettsvitenskap ved UiT i 2014, forteller at de nå jobber med å få på plass et eget norsk studentombudsnettverk, som hun også kan dra nytte av. Til tross for at hun ikke har noen kollegaer, ser hun fram til å møte studentene ved UiT ved semesterstart tirsdag.

– Jeg gleder meg masse. Mitt ønske er å få til et godt samarbeid med studentene og de ulike instansene på UiT, og jeg vil forsøke å være så synlig som mulig. Tiden vil vise hvilke saker jeg blir å jobbe med og stillingen vil formes ut ifra behovet som er der. Som studentombud kan jeg også selv ta opp saker overfor universitetet dersom det skulle være et behov, sier Varberg.