Slik blir nye Otium

Lover byggestart av nye Otium bo- og velferdssenter i mars 2016.

Kristoffer Kanestrøm  Foto: Petter Strøm

nyheter

I en pressemelding skriver Tromsø kommune at løsninger for kostnader for nye Otium er fastsatt.

De opplyser at det blir et framtidsrettet sykehjem med 137 plasser for heldøgns omsorg. Det vil også være i tillegg til arealer for hjemmetjeneste og servicefunksjoner som dagsenter og åpen bydelskafé.

785 millioner kroner

Totalt blir bygget på nesten 16.000 kvadratmeter.

– Vi har høye ambisjoner for fremtidens eldreomsorg og har planlagt et moderne bo- og velferdssenter, spesielt tilrettelagt for personer med demens, sier byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm.

Byrådet foreslår at det vedtas en endelig kostnadsramme på 785 millioner kroner.

Byggestart i 2016

– Gunstige tilskuddsordninger fra staten gjør at kommunens låneopptak kun blir 370 millioner kroner. Nå har både entreprenøren og en uavhengig rådgiver kvalitetssikret løsninger og kostnader. Dette er hva det koster å bygge et sykehjem med de funksjonene vi trenger i Tromsø, sier byråd for finans, Jonas Stein.

– For om lag 25.000 kroner per kvadratmeter i reelle kostnader får Tromsø et bo- og velferdssenter som peker inn i fremtiden, hvor det er lagt inn kvaliteter som både øker trivselen og tar ned driftskostnader, sier Kjell Beite, partner i HRTB som har tegnet prosjektet.

26. august skal kommunestyre vedta kostnadsrammen for prosjektet. I september venter detaljprosjektering. Omleggingen av Gåsværvegen, nytt krys ved E8 og nye vann- og avløpsrør utenfor byggetomten blir utført fra september til desember 2015, opplyser kommunen i pressemeldingen.

– Framdriften er som forventet. Allerede i høst begynner arbeidet med infrastruktur i tilknytning til tomten, før arbeidet med selve bygget starter i mars 2016. Da er Otium ferdig i 2018, sier Kanestrøm.