Tre tunneler i Tromsø er risikotunneler

Geir Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund, beskriver undersjøiske tunneller som dødsfeller.

RISIKO: Tre tunneller i Tromsø er i kategroien risikotunnel. Risikoen for brann er spesielt høy for tunge kjøretøy. Innfelt er bildet av turistbussen som brant i Gudvangatunnelen  Foto: Tom Benjaminsen, Voss brannvern / NTB Scanpix

nyheter

Det er VG som onsdag melder om at 42 av landets 1100 tunneler betegnes som risikotunneler. Saken kommer etter turistbussbrannen i Gudvangatunnelen i går.

Tre risikotunneler i Tromsø

Blant disse er Tromsøysundtunnelen, Ryatunnelen og Kvalsundtunnelen, som alle ligger i Tromsø.

Felles for disse tunnelene, er at de er lange og har stor stigning. Dette fører til økt belastning på kjøretøyet, som igjen kan øke risikoen for brann – oftest i kombinasjon med tekniske feil på kjøretøyet.

De tre tunnelene i Tromsø er alle undersjøiske og faller automatisk inn i kategorien.

Tor-Olav Nævestad og Sunniva Frislid Meyer ved Transportøkonomisk Institutt, kom i 2012 med en rapport som kartla kjøretøybranner i tunneler i perioden 2008 og 2011.

– Der fant vi at undersjøiske tunneler og tunneler med høy stigningsgrad hadde en høyere andel branner enn andre tunneler, sier Nævestad.

De fant også at det særlig var tunge kjøretøy som var involvert i brannene.

– Høy stigningsgrad kan øke risikoen for brann og tilløp i tunge kjøretøy, enten fordi bremser kan gå varme på vei nedover i tunnelen eller at motoren havarerer på vei opp.

LES OGSÅ: Slik vil tunnelen bli oppgradert

– Tunnelene er dødsfeller

Direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir Mo, forteller til VG at han opplever kjøring i undersjøiske tunneler som risikosport, spesielt for tunge kjøretøy.

– Tunnelene er dødsfeller. Det er altfor ofte ren flaks og dyktige redningsmannskaper som avverger katastrofer. Når det er bratt nedover, går det forferdelig mye energi med når man skal bremse. Det kan medføre vanngang i bremser og hjul, som igjen kan føre til brann. Motoren sliter også i bratte oppoverbakker, sier han.

Han mener konsekvensene av branner i tunneler er store, og at risikoen øker med lengden, stigningen og alderen på tunnelen, skriver avisen.

Mo ønsker helst at det ikke blir bygget flere undersjøiske tunneler, og at det heller satses på broer og økning i ferjetilbudet.

– Det er vanskelig å unngå lange tunneler, men det bør bygges to løp slik at sikkerheten og evakueringsmulighetene er gode nok, sier han.