Ingen søppelbøter så langt

Folk er flinke til å holde det rent og ryddig rundt seg. Tromsø Parkering har dermed ikke behøvd å dele ut én eneste søppelbot så langt i år.

INGEN GEBYRER: Fagsjef Tore Bentzen sier at de ikke har delt ut gebyrer for forsøpling ennå og han håper at de skal slippe det også i tiden fremover.  Foto: John Strandmo

SLUTT PÅ PLAKATOPPHENG: I Lehnesmåttet i Storgata er det nå forbudt å henge opp plakater. Dersom noen allikevel gjør det, kan bypatruljen i Tromsø Parkering dele ut gebyrer.  Foto: John Strandmo

nyheter

Parkeringsbetjentene i Tromsø Parkering fikk fra nyåret det formelle ansvaret med å sørge for at gårdeiere og andre i byen ikke forsøpler i byrommet. Fagsjef Tore Bentzen er fornøyd med at de hittil ikke har behøvd å skrive ut noen gebyrer for forsøpling.

– Så vidt jeg vet så har vi kun gitt én gårdeier pålegg om å rydde vekk søppel. Det ble gitt med kort frist og gårdeieren tok ansvar med det samme. Det er ikke et poeng for oss å dele ut mest mulig gebyrer, vår oppgave er å forhindre forsøpling, sier Bentzen.

Politivedtektene fra juni 2014 ga kommunene ansvaret for å bøtelegge forsøpling, noe som håndheves av Tromsø Parkering på vegne av Tromsø kommune. Ved brudd kan selskapet kreve gebyr mellom 500 og 5000 kroner.

Flinke innbyggere

Ordningen finansieres av kommunen, og aksjeselskapet Tromsø Parkering skal verken tape eller tjene penger på dette. Parkeringsbetjentene har heller ingen formell myndighet til å stoppe folk på gata som åpenlyst kaster søppel til tross for at det er forbudt å kaste avfall på offentlig sted.

– Våre ansatte er uniformerte og godt synlige, vi tror at det i seg selv er preventivt. Folk flest er imidlertid bevisste på forsøpling og vi registrerer at det er få som aktivt forsøpler i gata, sier Bentzen.

Fokus på arrangementer

Fagsjefen mener at situasjonen i byen har blitt mye bedre siden i fjor sommer da det var mange som klagde på søppel i byen.

– Ordningen er godt kjent og folk tar ansvar med å holde byen vår ryddig og fin. Ved arrangementer i byen som trekker til seg mye folk så har vi et ekstra fokus på forsøpling. Da minner vi gjerne arrangørene på at det er deres ansvar å rydde i etterkant, sier han.

Ga snøbot

I tillegg til ansvaret med å sørge for en ryddig by, har også Tromsø Parkering ansvar med å påse at gård- og huseiere rydder vekk snø på fortauet, samt at de fjerner potensielle farlige istapper fra taket.

I vintermånedene i år har bypatruljen som kontrollerer byrommet, måttet minne flere gårdeiere om sitt ansvar.

– Det er huseier som er ansvarlig for området utenfor egen bygning. Det handler om sikkerheten for folk som ferdes i området, og vi har måttet gi en del pålegg om sikring av fortau i vinter. Vi ga én gårdeier et gebyr for manglende snørydding og det ble ordnet raskt, sier fagsjef Tore Bentzen i Tromsø Parkering.