Politikerne vedtok Håkøya-forbindelse

Håkøya-alternativet ble vedtatt med stort flertall da kommunestyret vedtok hvor en ny Kvaløya-forbindelsen bør ligge.

HÅKØYA: Kommunestyret vil legge den nye Kvaløyaforbindelsen til Håkøya (i bakgrunnen) 

ARGUMENTERTE FOR: Byrådsleder Øyvind Hilmarsen mener at Håkøya-alternativet er det beste for å løse trafikkproblemene på Kvaløya.  Foto: Christer Pedersen

ARGUMENTERER MOT: SVs Ingrid Marie Kielland var sterkt kritisk mot Håkøya-alternativet. - Det løser ingen av problemene vi har på Kvaløya - og fører dessuten til mer biltrafikk.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Det var når den såkalte Kommuneplanens arealdel ble behandlet at Håkøya-alternativet ble spikret.

Vedtaket er vel å merke prinsipielt – hvordan forbindelsen vil se ut til syvende og sist gjenstår å se.

LES OGSÅ: Går mot faglig vurdering

– Vi binder oss ikke fra hvor på Tromsøya forbindelsen skal gå, men den skal ende på Håkøya. Vi legger heller ingen føringer på om det blir bru, tunnel eller andre løsninger, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (Høyre).

Fremtidsrettet

Ifølge ham er en Håkøya-forbindelsen langt mer fremtidsrettet enn alternativet – en bru fra Selneset til Langnes.

– Dette er byplanlegging på høyt nivå. Vi ser fremover på en rekke områder – boligbygging, næringsutvikling og samferdsel, sier han.

LES OGSÅ: Håkøya-alternativet er best

Han mener at spesielt boligbygging vil nyte godt av en forbindelse sørover istedenfor rett vest fra Tromsøya.

– Vi kan endelig kvitte oss med utbyggingskvoten for Kvaløya. Vi åpner opp hele området fra Eidkjosen til Ryaforbindelsen for både næringsliv og boligbygging, – og det vil i tillegg bli lettere å få bygget i distriktene sier han.

Bredt flertall

Arbeiderpartiet støtter også Håkøya-alternativet.

– Det er veldig bra at det er bred politiske enighet om at den nye forbindelsen skal gå fra Tromsøya til Kvaløya via Håkøya, sier byrådslederkandidat Kristin Røymo.

Hun mener at Håkøya-alternativet vil gjøre det mulig å oppnå visjonen om en helt ny bydel på Kvaløya.

– Dessuten vil man kunne løse trafikksituasjonen i Giæverbukta som er blitt et mareritt, sier hun.

Motbør fra venstrekanten

Vedtaket om Håkøya-alternativet fikk støtte fra de største partiene i kommunestyret. Vedtaket møtte imidlertid kraftig motbør fra blant andre SV - som ønsket å lytte til Statens vegvesens forslag om bru til Selnes.

LES OGSÅ: - Veldig uvanling fremgangsmåte

– Det er tre hovedgrunner til at vi er motstandere – Håkøya-alternativer løser ikke dagens problemer, den er for dyr – og den er ikke miljøvennlig, sier ordførerkandidat Ingrid Marie Kielland.

Spesielt det siste er viktig, mener hun.

LES OGSÅ: - Løs trafikkproiblemene - slutt å drømme

– Vi legger opp til en byutvikling basert på bilisme – noe som er i strid med hva både kommunestyret og regjeringen ønsker, sier hun.

«Stjeler» samferdselspenger

At Håkøya-alternativet er beregnet til å bli dobbelt så dyrt som en Selnes-bru – 2,5 milliarder kroner – vil gå ut over andre nødvendige satsinger.

– Det vil «stjele» penger fra eksempelvis satsinger på gang- og sykkelveier, og kollektivsatsinger, sier hun.

Hun mener også at dagens trafikkproblemer på strekningen Eidkjosen – Sandnessundbrua ikke vil bli løst.

– I dag bor minst 9.000 av Kvaløyas befolkning langs denne strekningen, og omveien rundt Eidkjosen og Håkøya vil bli for lang, sier hun.

Tilbakeviser kritikken

Dette tilbakeviser Øyvind Hilmarsen. Han mener at avlastingen – ikke minst fra tungtrafikken – vil gi mer levelige trafikkforhold for beboerne.

– Dessuten vil man løse mye av problemene i Breivika, Giæverbukta og på Langnes.

– Det vil også være en naturlig tilknytning til en ny kystriksvei til Finnsnes og Harstad, sier Hilmarsen.

Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp) er svært fornøyd med at kommunestyret nå har fattet et vedtak om Kvaløya-forbindelsen.

- Jeg er glad for at flertallet i kommunestyret har sluttet seg til knutepunktstrategien til byrådet. Det er etablert et forsterka tyngdepunkt for videre vekst og utvikling på Kvaløya gjennom ny Håkøyforbindelse, sier hun.

Forslaget om å legge den nye Kvaløya-forbindelsen via Håkøya ble vedtatt mot åtte stemmer.