Anklager domkirka for orgel-krenking

Det har brutt ut strid om det nye orgelet til Tromsø domkirke. En orgelkonsulent advarer mot at det kobles til det gamle kirkeorgelet.

PÅ PLASS: Claus Jensen-orgelet klart til å bli tatt i bruk etter restaureringa. Domkantor Hijoo Moon (fra venstre), kirkeverge Beate Stang Meløe og sogneprest Kjell Yngve Riise.  Foto: Helge Matland

nyheter

Tromsø domkirke har bestilt nytt orgel som skal stå foran i kordelen av kirka. Det skal kobles til det 150 år gamle Jensen-orgelet på galleriet sånn at det blir mulig å spille på begge samtidig.

Nå reagerer konsulenten for restaureringen av det gamle orgelet fra 1863, som var ferdig restaurert i fjor. Det er planene om en elektrisk sammenkobling av det gamle orgelet med et nytt kirkeorgel, som vekker harme.

Mislykket ombygging

– En innbygging av elektriske kontakter i Jensen-orgelets tangenter vil krenke den stilistiske og estetiske integriteten til det konservative, mekaniske instrumentet, skriver Stein Johannes Kolnes, konsulent for restaurering av Jensen-orgelet i et brev til Tromsø kirkelige fellesråd.

Han mener domkirka er i ferd med å gjøre samme feil som på 1950-tallet da Jensen-orgelet ble ombygd og modernisert for å kunne spille et utvidet repertoar. «Resultatet ble tidleg kjent som mislykka og tilbygget blei til slutt fjerna», skriver orgelkonsulenten.

Tromsø domkirke har verken volum eller gjenklang nok til å tilsløre tonehøyden mellom et orgel på galleriet og et i koret, mener Kolnes.

LES MER: Trenger 10 millioner

Under bygging

– I tillegg til å krenke et svært verdifullt kulturhistorisk minnesmerke, vil en sammenkobling tilføre Jensen-orgelet lite og ingenting av praktisk verdi, mens den økonomiske kostnaden vil være høy, konkluderer orgelkonsulenten.

Sogneprest Kjell Yngve Riise og leder av orgelkomiteen i domkirka bekrefter at de har planer om å supplere dagens orgel med et nytt fremme i kirka. Det nye kororgelet er allerede satt i bestilling og under bygging i Tyskland.

– Det er ikke lagervare og tar et par år å bygge. Det skal betales av de 10,5 millioner kronene vi har samlet inn og fått i milde gaver, og som både skal dekke restaureringen av Jensen-orgelet, nytt orgel og flygel, sier Riise.

LES MER: Ga orgelet nytt liv — mistet nesten synet

VIl ikke være museum

Han går ikke god for orgelkonsulentens beskrivelse av det de skal gjøre i kirka når det nye orgelet er på plass. Det nye orgelet vil i følge Riise gi muligheter for nye musikalske uttrykk og verk i domkirka, i tillegg til at organisten bokstavelig får flere toner spille på.

– Man kan få inntrykk av at det skal gjøres inngrep i det gamle orgelet, men det vil ikke bli utsatt for irreversible eller ødeleggende inngrep. Det vi imidlertid ønsker er å sette noe ved siden av det på galleriet, uten at det er snakk om å krenke noe som helst. Med all respekt, han har et syn mange kirkemusikere vil dele, men som en del er uenig med ham i. Vi vil ikke ha noe museum, men en kirke for fremtida, derfor gjør vi dette, tross innvendingene.

LES MER: Orgelet innvies