Vil bygge boliger i Tromsømarka

Arbeiderpartiet fikk flertall for å åpne for boligbygging på 290 mål i området vest for Grønnåsen i Tromsømarka.
nyheter

Brage Larsen Sollund (Ap), leder for helse- og omsorgskomiteen, fremmet forslaget da kommunestyret behandlet kommunedelplanen for areal de neste ti årene.

Larsen fikk flertall i kommunestyret etter at blant andre Høyre og Fremskrittspartiet stemte for.

- Vedtaket er en måte å verne markagrensen på, ikke et inngrep. Vedtaket er med på å sette en fast grense for hva som er markagrensen, sier Larsen Sollund til iTromsø.

1.000 boliger

Området det er snakk om er den såkalte Sandnes-eiendommen mellom Morensnes og Rideskolen. Om hele området blir tatt i bruk kan så mye som 1.000 boliger bli bygget.

At Arbeiderpartiet foreslår å åpne for boligbygging innenfor dagens Tromsø-marka.

- Det er ikke snakk om dobbeltmoralisme fra vår side, Det er to ting som står imot hverandre her, behovet for markavern og behovet for billige og miljøvennlige boliger, legger han til.

Han sier at området per i dag er lite brukt som rekreasjonsområde.

Tøffe avveininger

- Det er et område som er lite brukt. Det kan jeg si fordi jeg har vokst opp en kilometer fra det aktuelle området, sier han.

Sollund sier at det er tøffe avveininger som må gjøres.

- I Tromsø koster en nybygd bolig mellom fem og seks millioner kroner – i Lakselv koster det tre millioner. Vi må få ned boligkostnadene i Tromsø, det rammer barnefamilier og andre med dårlig råd, sier han.

Jonas Stein (V), byråd for finans, forklarer at han er skuffet, sågar "sjokkert" over at flertallet i kommunestyret gikk for dette forslaget.

- Det er en rar måte å verne marka på – nå åpner man for at andre grunneiere seg at det går greit å ”spise” av Tromsø-marka når man åpner for å gi fra seg 290 mål av grøntarealene, sier han.

Stein mener at vedtaket er stikk i strid med det Arbeiderpartiet tidligere har frontet når de har jobbet for varig vern av Tromsø-marka, nå havner de i konflikt med seg selv.

- Å ta 290 mål og åpne for boligbyggin er et gigantisk inngrep i grøntarealene på øya, sier han.