Vedtok å starte bygging av Otium

Det planlagte nye bo- og servicesenteret i Tromsdalen skal nå bygges.

BO-OG SERVICESENTER: Her skal nye Otium bo- og servicesenter bygges.  Foto: Tom Benjaminsen

SYKEHJEM: 137 sykehjemspasser skal bygges på Otium. 

nyheter

Det er resultatet etter at kommunestyret tattet et såkalt finanisieringsvedtak for nye Otium.

Totalbudsjettet for Otium for er på knappe 786 millioner kroner.

Av disse får kommunen 258 millioner kroner i støtte fra Husbanken og 157 millioner kroner i momskompensasjon.

Det totale lånebehovet for kommunen vil derfor være på 370 millioner kroner.

Det er det nordnorske entreprenørselskapet Econor som har fått totalentreprisen på byggingen.

I senteret vil det være 137 sykehjemsplasser, hvorav syv er tiltenkte yngre demente.

Totalt cirka 4.800 kvadratmeter skal brukes til tjenesteyting. I tillegg skal det bygges personalfasiliteter for hjemmebaserte tjenester i Tromsdalen.

Byggeprosessen er planlagt å vare fra 2015 til 2018.