– Vi krever ny behandling

SV mener at behandlingen av kommuneplanens arealdel var en farse og krever derfor ny behandling av den omfattende planen.

KAOTISK: Da kommunestyret behandlet KPA sist onsdag var det mange som ikke visste hva de stemte for eller mot. Foto: Christer Pedersen 

KRITISK: SV-politiker Gunhild Johansen krever ny behandling av kommuneplanens arealdel. 

nyheter

– Mange av politikerne i kommunestyret visste faktisk ikke hva de stemte over. Det var kommet inn så mange endringer og benkeforslag at det endte som det rene kaos, sier SV-veteran og tidligere varaordfører Gunhild Johansen.

Hun mener at et så viktig styringsdokument – som blant annet legger føringer for kommunens boligbyggestrategi, bruk av Tromsømarka og – ikke minst – bestemmer hvor eksempelvis den nye Kvaløyaforbindelsen skal ligge – må være tuftet på vettuge beslutninger.

Argumenterte mot egne forslag

– Som det var nå var det politikere som argumenterte mot sine egne forslag fordi de ikke hadde den nødvendige oversikten over hva vi stemte over, sier Johansen.

Den kaotiske avstemningen og den store mengden endringsforslag er ifølge henne med på å gjøre kommunestyrets vedtak ugyldig.

For da kommunestyret behandlet den såkalte kommuneplanens arealdel (KPA) sist onsdag var det kommet inn i alt nesten 90 endringsforslag på dokumentet som hadde vært ute til offentlig høring. I tillegg kom benkeforslag fra salen – hvorav flere ble vedtatt.

Et eksempel er Arbeiderpartiets forslag om å tillate bygging av opp mot 1.000 boliger på Sandneseiendommen i Hamna.

Lovlighetskontroll

Ifølge Johansen er dette stikk i strid med plan- og bygningsloven.

– Ifølge loven så kan det gjennomføres mindre endringer i en slik plan, men om endringene blir store så må den behandles på nytt – og sendes ut på ny høring, sier hun.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet snur i Tromsømarka-saken

Hun og partiet krever derfor formelt at kommunestyret får KPA opp til ny behandling.

– I utgangspunktet vil vi ha saken opp på nytt slik at vi kan gjennomføre en seriøs behandling av et så viktig plandokument. Og dersom vi ikke får gehør for det kravet vil vi at Fylkesmannen sjekker lovligheten i vedtaket, sier Johansen.

Ordfører Jens Johan Hjort (Høyre) sier at han allerede har sendt over begjæringen til byrådet.

Vil ha juridisk vurdering

– Jeg har bedt om at kommunens jurister vurderer saken og kommer med et saksfremlegg til kommunestyremøtet i september, sier han.

– Hva synes du om at flere politikere mener at de ikke har skjønt hva de har stemt over?

– Jeg registrerer at det er kommet slike uttalelser, men jeg har selv ikke snakket med noen så jeg vet ikke hvor stort omfanget er.

– Når det er sagt så er det slik at når det handler om så viktige saker som dette krever det 110 prosents oppmerksomhet fra politikerne, sier Hjort.

Vil ikke foregripe

Samtidig sier han at det kan være grunn for ny behandling dersom det viser seg at mange politikere har stemt «feil», men hvor vidt det vil skje i denne saken vil han ikke spekulere i.

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om saken for ikke å foregripe arbeidet til kommunens jurister, sier ordføreren.