Advarer mot trafikkøkning med nytt boligområde

Beboere på Håpet frykter at boligplanene i Einerhagen får store negative følger for bomiljøet og trafikksikkerheten i området.

BILVEI: Klubbrådgiver og prosjektleder Ute Vogel i Kløverhagen 4H peker i retning Einerhagen hvor gang- og sykkelveien kan bli omgjort til bilvei for det nye boligfeltet.   Foto: Kjetil Vik

OASE: Ute Vogel i hagen til Kløverhagen 4H på Håpet. De har spadd opp asfalten og laget en økologisk urte- og grønnsakshage mellom husene.  Foto: Kjetil Vik

SPONSOR: Ute Vogel og butikksjef Kent-Rune Myrseth på Coop Prix på en av benkene Coop har sponset Kløverhagen 4H med. I bakgrunnen drivhuset som er finansiert av kommunens områdemidler.   Foto: Kjetil Vik

KLØVERHAGEN 4H KLUBB
  • Startet juni 2014 for å skape en økologisk felleshage på grøntarealet til Myrheim II borettslag på Håpet
  • Dyrker og høster grønnsaker, urter, blomster og bær
  • Målet er å utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker
  • Har rundt 20 medlemmer fra nærområdet, seks klubbrådgivere og flere engasjerte foreldre
  • Fikk 100.000 kroner områdemidler miljø 2015 fra kommunen
  • Har samarbeidsavtale med Mortensnes skole om bruk av skolen til klubbmøter
nyheter

Både de etablerte borettslagene i området og Kløverhagen 4H-klubb stiller store spørsmål ved de nye planene for Einerhagen. Det er planlagt en nyregulering hvor antall boliger økes med 50 prosent sammenlignet med den gamle reguleringsplanen.

Det er det kommunale eiendomsselskapet Arnestedet Eiendom AS som står bak planene om bygging av inntil 500 boliger.

Ønsker dialog

– Gang- og sykkelveien som går fra Rypeveien kan bli omgjort til bilvei til det nye boligfeltet. Den brukes av mange i dag som skal til Langnes handelspark. Også barn som går i barnehagene rundt her og mange skolebarn må via Rypeveien hvor det er busstrasé, gjennomgangstrafikk og tungtrafikk. Vi er usikre på hva som kommer og ønsker dialog både med utbygger, kommunen og Bo Nord, som eier et friområde som nå brukes til parkering, sier Ute Vogel.

I tillegg til å bo i Rypeveien er hun prosjektleder/klubbrådgiver for den nyetablere økologiske hagen Kløverhagen 4H og koordinator i nettverket Frisk Pust Tromsø. I høringsuttalelsen til Einerhagen-planen ber hun om at Rypeveien vernes mot mer trafikk, og at det tenkes trafikksikkerhet, tiltak for barn og unge, og forbedring av bomiljøet.

LES MER: Her skal det bygges 400-500 nye boliger

Mønsterhage

– Mer trafikk på Rypeveien strider mot planens ønske om å utvikle friarealet til en grønn lunge og et attraktivt uteområde for de nye innbyggerne i Einerhagen, men også for folk på hele Håpet. Det trenges en helhetlig konsekvensutredning med tanke på trafikksikkerhet, bomiljø, grønne fellesareal og sosial integrasjon på Håpet, mener Vogel.

Hun viser til at det som en gang var et lekeområde på nedsiden av Rypeveien nå et overtatt av parkerte biler og som lagringsplass for entreprenører. Vogel mener Kløverhagen kan være et eksempel til etterfølgelse for å skape møteplasser og aktiviteter i nærområdet, og mener den kan inkluderes i en plan for Einerhagens og Bo Nords grøntareal, med blant annet parsellhager.

LES MER: Deler ut nesten 600.000 kr

Borettslag kritiske

– Jeg startet Kløverhagen som et pilotprosjekt og eksperiment. Det viser seg at det er et betydelig behov, interesse og potensial for urban dyrking og hageanlegg i bydelen, sier Ute Vogel.

Rypeveien borettslag, Håpet II borettslag og Myrheim II borettslag sier i en felles høringsuttalelse om Einerhagen at det ikke må åpnes for biltrafikk mellom Rypeveien og Einerhagen, hvor det i dag er gang- og sykkelvei. De mener trafikkbelastningen i Rypeveien må reduseres, ikke økes, slik det legges opp til.

LES MER: Starter økologisk hage