Kartlegger friluftsområder

Hvorvidt et friluftsområde er brukt skal nå få et nøyaktig svar etter at samtlige friluftsområder i kommunen skal kartlegges.

SVÆRT VIKTIG: Prestvannet er et typisk klasse A-område – dvs. svært viktig for friluftslivet og for det biologiske mangfoldet. 

OVERSIKT: Hele Norge skal bli kartlagt og de viktigste friluftsområdene skal graderes. 

nyheter

Det er Ishavskysten Friluftsråd som har fått finansiert prosjektet av Troms fylkeskommune, Tromsømarka-prosjektet og Miljøverndirektoratet skal kartlegge bruken av alle områder som brukes til friluftsliv i Tromsø og de fire andre kommunene knyttet til friluftsrådet.

- Vi skal undersøke hvor mye områdene brukes for å lage en detaljert oversikt. Vi skal dessuten gradere områdene på en skala fra A til C – der A er de viktigste, forteller Maja Kvalvik i Friluftsrådet.

A betyr Svært viktige friluftsområder med stor betydning

B betyr viktige friluftsområder

C betyr registrerte friluftsområder

LES OGSÅ: Vil bygge boliger i Tromsømarka

Snakker med kjentfolk

Fram til neste vår skal Kvalvik snakke med brukere, organisasjoner og myndigheter i Tromsø og de andre kommunene – og forhåpentlig få en oversikt over alt fra svært viktige og populære friluftsområder til akebakken i nabolaget.

- Det vil være et samspill med lokalkjente, med lag og foreninger og andre som har kjennskap til bruken av områdene. Det vil ikke være synsing, eller mine meninger eller erfaringer som skal ligge til grunn, sier Kvalvik.

Hun skal se på hvem som bruker områdene, når dette skjer, hvor ofte områdene brukes, om det er tilrettelagt – og det skal også sies noe om opplevelsesverdien for området.

Neste vår skal kartleggingen munne ut i et friluftskart som legges ut til offentlig høring der alle skal få komme med innspill og innsigelser. Deretter vil friluftskartleggingen være tilgjengelig for alle på Naturbase.

LES OGSÅ:  Markspist, politisk beslutning

Ferdig i sommer

- Til sommeren skal kartet være ferdig, og da vil vi rapportere inn resultatet til Miljøverndirektoratet. Denne kartleggingen er et ledd i en nasjonal kartlegging av landets friluftsområder, sier Kvalvik.

Dette kartet skal gjøre tilgjengelig for alle som har interesse av kunnskap om friluftsområder.

Kartet skal imidlertid ikke være et vernekart over områdene, sier daglig leder i friluftsrådet Tine Marie Hagelin.

- Det vil være opp til politikerne i de forskjellige kommunene å bestemme hva som skal gjøres med områdene, men de vil få et nyttig verktøy for å kunne avgjøre hvordan friluftsbruken av områdene er, sier hun.

Det er første gang en slik kartleggingen skjer og tanken er at friluftskartet skal rulleres med noen års mellomrom for å være aktuelt.

LES OGSÅ: Ap snur i saken om bygging i Tromsømarka

Tromsømarka

Kartet vil forhåpentlig føre til at det ikke oppstår uenighet rundt bruken av friluftsarealer – slik det har vært rundt Sandneseiendommen i Hamna de siste dagene.

LES OGSÅ: Barket sammen i ordørerduell

- Kommunene er pålagte å ta hensyn til de ulike verdiene i et områdene, det være friluftsinteresser og biologisk mangfold. Politikerne vil nå få nødvending kunnskap om friluftsliv i de ulike områdene i kommunen – og vil kunne fatte kloke beslutninger, sier Hagelin.