Lover flere ekspressbusser til universitetet

Innføringen av parkeringsavgift for alle ved universitetet har hatt god effekt – så god at det nå meldes om stappfulle busser.

POSITIV: Bygg- og eiendomsdirektør ved UiT, Erland Loso, forteller at parkeringsavgiften som nå gjelder for både studenter og ansatte har blitt godt tatt imot. Første dag, tirsdag, var det flere ute på parkeringsplassene for å svare på spørsmål og veilede, og de møtte på stor forståelse hos parkerende. Foto: Karine Nigar Aarskog 

Kurt Bones, direktør i Troms Fylkestrafikk.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Tirsdag var første dag med betalt parkering for både studenter og ansatte ved UiT – Norges arktiske universitet, og ifølge bygg- og eiendomsdirektør ved universitetet, Erland Loso, merker de effekten allerede.

- Det har ikke gått mange dagene, men det er absolutt merkbart på parkeringsplassene. Nå har det vært fint vær de siste dagene, men dette merket vi allerede før 1. september. Folk har innrettet seg etter endringen, sier Loso.

Han forteller at tilgangen på parkeringsplasser har blitt bedre, noe som er til stor hjelp blant annet for gjester som skal innom universitetet.

Positiv respons

Noe endringen naturligvis har medført, er økt press på bussene.

- Jeg har fått tilbakemelding om at bussene til universitetet er stappfulle, og det er problematisk. Jeg har flere kollegaer som har begynt å pendle fra Kroken som forteller at det er vanskelig å få ståplass på bussen, sier Loso.

Han forteller at responsen på avgiftsinnføringen har vært formidabel, og at mesteparten av tilbakemeldingen er positiv og forståelsesfull. Han etterlyser imidlertid et oppfølgingstiltak fra fylkeskommunen angående busstilbudet.

- Nå har vi tatt grep på universitetet for å dempe privatbilismen i Breivika, og da må andre aktører gjøre sitt. Det fortjener studentene og de ansatte, sier han, og berømmer samtidig de som allerede har lagt om transportvanene sine.

Lover endring

Og tiltak kommer. Det lover direktør i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.

- Vi har planer om å styrke busstilbudet til UiT. Vi visste at avgiftsparkeringen kom til å øke trykket på bussene og har hatt et ønske om å gjøre noe med det. Nå som fylkeskommunen har fått belønningsmidler fra staten, har vi også muligheten til det, forteller Bones. Også han er veldig glad for at flere benytter seg av kollektivtilbudet.

Han kan opplyse om at det blant annet er snakk om flere ekspressbusser fra de ulike bydelene til universitetet.

- Målsettingen er at vi skal få gjort dette i løpet av høsten – trolig i løpet av oktober. Dette er en prosess vi må ha med Nobina, og det å for eksempel bestille flere busser er ikke gjort over natten, sier Bones.

I mellomtiden skal universitetet jobbe med å bedre alternativene.

- Vi skal forsterke sykkelparkeringen, få til økt kameraovervåking og bedre gang- og sykkelstiene i løpet av høsten, sier Loso.