Biskopen kritisk til Otium-bygg

Biskop Olav Øygard mener Otium bo- og velferdssenter blir for dominerende i forhold til Ishavskatedralen.

NYE OTIUM: Illustrasjonen viser Otium bo- og velferdssenter plassert i skråningen på nordsiden av Ishavskatedralen. Biskopen er kritisk til høyden på bygningene.   Foto: Illustrasjon: HRTB arkitekter

KRITISK: Biskop Olav Øygard frykter at Otium bo- og velferdssenter blir for dominerende i forhold til Ishavskatedralen. Foto: Kjetil Nielsen Skog 

nyheter

Biskopen reagerer både på byggehøyden, bygningsvolumet og utformingen.

– Bygningene strekker seg i høyde opp til kirkas grunnplan som vil virke forstyrrende, særlig fra nord. Sammenkjeding av store bygningselementer gjør at bygningene fremstår som murer mot kirka, mener Øygard.

For høyt

Synspunktene fremkommer i biskopens høringsuttalelse til det planlagte Otium bo- og velferdssenter. Han mener Ishavskatedralen har en sentral plass i landskapet og fremstår som et identitetsskapende ikon for Tromsø by.

– Kirka er byens viktigste bygning med tanke på å identifisere Tromsø som sted, også internasjonalt. Min anbefaling er at man må trå varsomt. Jeg er ikke imot Otium bo- og velferdssenter, men det må gjennomføres uten å bli for dominerende i forhold til kirka. Høyden bør tas ned, nå når bygningenes høyeste punkt helt opp til kirkas nedre del, sier biskopen.

LES MER: Slik blir nye Otium

Særpreget konstruksjon

Tromsdalen kirke inngår i NB-registeret til Riksantikvaren, som et kulturminne av nasjonal betydning.

– Tromsdalen kirke, Tromsøbrua og Tromsdalstinden skaper til sammen en et av de mest karakteristiske og gjenkjennbare motivene fra Tromsø og Nord-Norge. Ishavskatedralen er et av etterkrigstidens mest karakteristiske og kjente byggverk i Nord-Norge. Kirken er listeført (”administrativt kirkelig vern”) med begrunnelse særpreget konstruksjon og form med uvanlig sterkt symbolinnhold, skriver Riksantikvaren på sine hjemmesider.

LES MER: Kirkeprotest mot Otium-utbygging

Ikke nok hensyn

I forprosjektet til Bo- og velferdssenteret blir også Ishavskatedralen og Tromsøbrua trukket fram. Det vises til at Riksantikvaren har definert området rundt kirka og brua som NB!-område for å signalisere hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling.

– Tromsøysundet, brua og høyderyggen med Ishavskatedralen monumentalt plassert, er de mest fremtredende elementene i landskapet. Både kirka og brua fungerer som landemerker. Fjernvirkningen av disse viktige nasjonale kulturminnene endres ikke som følge av den nye bebyggelsen, som underordner seg slik at landemerkefunksjonen opprettholdes, heter det i forprosjektet.

Biskopen mener det ikke er tatt nok hensyn til Ishavskatedralens spesielle rolle.

– Til tross for at kirkas verdi som kulturminne sier å være ivaretatt, er det min oppfatning at Tromsø kommune ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til dette aspektet i planprosessen, uttaler Øygard i høringsuttalelsen.

LES MER: – Stor milepæl for nye Otium