Arctic Center til skjønnsretten i oktober

Kan starte investorjakten

Med en positiv avgjørelse i skjønnsretten er Arctic Center klar for å presentere alpinplanene for potensielle investorer.

OPTIMIST: Daglig leder og styreformann Knut Wilhelmsen i Arctic Center regner med de snart kan presentere alpinplanene for potensielle investorer.   Foto: Ronald Johansen

SKJØNNSRETTEN: Kommuneadvokat Morten Hermansen bekrefter at skjønnet kommer for retten i oktober.   Foto: Ronald Johansen

ARCTIC CENTER
  • 1978: De første skissene på et kurs- og konferansesenter presenteres.
  • 1980: Alpinanlegget inn i planene.
  • 1985: Selskapet Arctic Center AS opprettes.
  • 1988: Etter flere innsigelser og behandling i fire departementer, stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplanen.
  • 2008: Bebyggelsesplanen for Arctic Center godkjennes av Miljøverndepartementet.
  • 2013: Byrådet inngår utbyggingsavtale som regulerer ansvaret mellom kommunen, Statens vegvesen og Arctic Center.
  • Mai 2014: Byrådet gjør vedtak om ekspropriasjon av bruksrett.
  • Mai 2015: Kommunen sender skjønnsbegjæring til Nord-Troms tingrett.
nyheter

Håkøybotn: Ildsjelene bak alpinsenterplanene har tidligere brent seg på å gå ut i investormarkedet uten å ha alt det formelle på plass. Den tabben gjør de ikke om igjen.

LES OGSÅ: Arctic Center til skjønnsretten

Planlagt i 30 år

– To ganger tidligere har vi hatt avtale om investering og drift med investorer. Vi hefta bort finlenderne i to år. De skulle både bygge og drifte alpinanlegget i Håkøybotn, men brukte i stedet milliardene på videre utvikling av sitt eget anlegg på en liten «fjellkolle» i Nord-Finland (Ylles, red.anm.), sier daglig leder og styremedlem Knut Wilhelmsen i Arctic Center.

Det er satt av fire dager i skjønnsretten når erstatningsbeløpet for å for rettighet for bruk, ikke eiendom/areal, til Arctic Center skal avgjøres. Som iTromsø har skrevet tidligere har kommunen sendt skjønnsbegjæring til Nord-Troms tingrett for å få avklart rettighet til bruken i henhold til godkjent reguleringsplan og bebyggelsesplan, samt utmåling av en eventuell erstatning.

To grunneiere nekter å avstå rettighet til bruk til alpinsenteret som har vært under planlegging siden Arctic Center AS ble opprettet i 1985. Skjønnsrettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett i perioden 13.–16. oktober.

– Det er satt av rikelig tid, én av de fire dagene går med til befaring, sier kommuneadvokat Morten Hermansen.

LES OGSÅ: - Opp til retten å avgjøre erstatning

Samme tilbud

Skjønnsretten skal ta stilling til to spørsmål; det ene om det er hjemmel for ekspropriasjonen og om skjønnet kan fremmes, det andre om hvor mye grunneierne skal få betalt i erstatning for rettigheten til bruk de må avgi.

– Vi har tilbudt de to grunneierne det samme som de andre grunneierne vi har forretningsmessig avtale med, og de fleste er aksjonærer i Arctic Center, sier Wilhelmsen.

Den ene av grunneierens advokat uttalte til iTromsø i februar at det ikke er hjemmel for ekspropriasjon av rettigheten til bruk, men at det blir opp til retten å avgjøre spørsmålet.

Benyttes som før

Knut Wilhelmsen sier de kommer til å søke om forhåndstiltredelse, før det foreligger domsavgjørelse. Tidligere planer må designes og detaljplanlegges på nytt. Arctic Center skal ikke bare være et alpinsenter, men satser på helårsdrift for et integrert reiselivsprosjekt.

Videre presiserer Wilhelmsen at det er ikke er snakk om å ekspropriere grunn/eiendom, men kun en rettighet til bruk.

– Reguleringsbestemmelsene for prosjektet avklarer at det ikke skal oppføres bygninger på de to aktuelle eiendommene. Grunneierne skal kunne benytte eiendommene selv som før, og eventuelle nødvendige avbøtende tiltak som må gjøres skal besørges og bekostes av Arctic Center, sier Wilhelmsen.

Millionemisjon

– Samfunnsinteressene har betydelig overvekt i denne saken uttalte fylkesmannen og landbruksdirektøren i Troms ved oversendelse av bebyggelsesplanen til Miljøverndepartementet i 2008. Signalene er så bra at vi har startet sonderinger og foretatt på nytt en emisjon på to millioner kroner i første omgang. Investorer forventer at det meste er klarlagt på forhånd. Når ekspropriasjonen er avgjort går vi ut mot investorer, sier Wilhelmsen.

Byrådet vedtok i mai 2014 ekspropriasjon av bruksrett til eiendommen i Håkøybotn.

– Arctic Center har vært behandlet fire-fem ganger av «ulike» kommunestyrer i Tromsø over tid, og fått overveldende flertall hver gang. Politikerne har vært for prosjektet hele veien.

I Dagens Næringslivs kåring av landets beste vinterdestinasjoner i 2014 fikk Tromsø andreplassen. Voss ble nummer én.

– Et slitent alpinanlegg er årsaken til at vi ikke ble best. Med et nytt anlegg vil vi vise at vi kan bli best, sier Knut Wilhelmsen.

LES OGSÅ: Striden fortsetter

Tror på medhold

Grunneier Sylvi Viken Johansen så helst at hun slapp rettssak.

Hun legger ikke skjul på at hun gruer seg til den kommende skjønnsrettssaken i Nord-Troms tingrett.

– Jeg skulle ønske jeg slapp, det har vært fryktelig slitsomt, sier Sylvi Viken Johansen.

I 30 år har familien kjempet mot alpinsenterplanene. Grunneieren tror ikke det blir noe av planene.

– Min magefølelse sier at det ikke vil bli noe Arctic Center. Jeg tror vi får medhold i retten, og at rettssystemet er på vår side. Vi kommer aldri til å inngå noen avtale med Arctic Center, sier hun.

LES OGSÅ: - Det er en enorm belastning