Advokat får ikke betalt - krangler om timesats

Advokat Hege Mortensen får ikke betalt for å ivareta grunneierens interesser i Arctic Center-skjønnet til tross for at kommunen er pålagt å dekke advokatsalæret.

KRITISK: Advokat Hege Mortensen reagerer på at Tromsø kommune ikke vil betale utgiftene hennes i Arctic Center-saken til tross for at de er forpliktet til det.   Foto: Privat

ADVOKATSTRID: Kommuneadvokat Morten Hermansen mener advokaten opererer med for høy timesats.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Da det i februar ble klart at kommunen sendte skjønnsbegjæring i Arctic Center-saken til Nord-Troms tingrett ble advokat Hege Mortensen engasjert av grunneierne Sylvi Viken Johansen og Oddbjørn Mortensen.

Advokaten, som jobber i advokatfirmaet Nordia DA i Oslo, har ikke mottatt ei krone i salær fra kommunen, til tross for at hennes utgifter skal avregnes jevnlig.

Vanvittig pengebruk

– Det er kommunen, som påstevner skjønnet, som er ansvarlig for kostnadene. Jeg er forpliktet til å avregne mitt salær hver måned etter merverdiavgift-reglene. Jeg har ikke fått noe betalt for jobben jeg har gjort, det synes jeg er uprofesjonelt. Det er første gang jeg har opplevd noe sånt, og Tromsø kommune er alene om å operere på denne måten, sier Hege Mortensen.

Ifølge advokaten har kommunen hatt merknader til salærsatsen. Det mener hun kommunen ikke har noe med. Hun reagerer dessuten på pengebruken i denne saken.

– Det er fritt advokatvalg i denne type saker. Etter hva jeg har forstått har kommunen latt Arctic Center uttale seg om mine salærkrav. De er ikke part i saken, det er kommunen som har gått til ekspropriasjon og bruker skattebetalernes penger, det synes jeg er helt vanvittig.

LES OGSÅ: Kan starte investorjakten

Umenneskelig

Hun har arbeidsgiveransvar for en advokatfullmektig som jobber for grunneierne. Ikke nok med at Mortensen må lønne henne av egen lomme, hun må forskuttere momsen og dekke løpende utgifter hun selv har hatt i saken, blant annet flyreise til Tromsø i forbindelse med befaring.

– Kommer du til å møte i skjønnsretten når saken starter om vel én måned?

– Jeg vet ikke om noen andre som vil jobbe uten lønn. Kommunen skylder meg bortimot 100.000 kroner. Saken er berammet over fire dager i retten, som også skal betales for. Hvis kommunen ikke betaler kan det hende at saken må berammes på nytt. Noen må ivareta grunneiernes rettigheter og Johansen har vært igjennom en umenneskelig og helt urimelig belastning.

LES OGSÅ: - Opp til retten å avgjøre erstatning

Står på sitt

Hege Mortensen sa i februar til iTromsø at hun ikke mener det er hjemmel for ekspropriasjon, som er det første spørsmålet skjønnsretten må avklare. Hun står fortsatt på det samme standpunktet.

– Jeg fastholder at det ikke er grunnlag for ekspropriasjon. Jeg gleder meg over det politiske skiftet som har skjedd i Tromsø etter valget. Jeg håper de nye som skal styre byen blir klar over hvordan det offentlige bruker penger, sier Hege Mortensen.

Kommuneadvokaten reagerer på motpartens timesats.

– Advokat Hege Mortensen har rett på betaling og vil få betalt for sitt arbeid, men vi mener timesatsen hun tar er noe høy. Den er langt høyere enn vi opplever advokatstanden i Tromsø bruker i andre saker, sier kommuneadvokat Morten Hermansen i Tromsø kommune.

LES OGSÅ: Startet underskriftskampanje mot Arctic Center

Opp til retten

Han mener retten må ta stilling til om timesatsen er rimelig og nødvendig. Uenigheten om timesatsen kommer derfor også til å bli tema når Arctic Center skal behandles i skjønnsretten i oktober, i tillegg til hjemmelen for ekspropriasjon og erstatningsbeløp.

Kommunen kommer til å argumentere for lavere timesats enn det motparten krever.

– Det er behov for å avklare utgiftene. Dersom retten synes salæret er innenfor, har vi ikke noe annet valg enn å betale. Jeg vil argumentere for at timesatsen er for høy, sier kommuneadvokaten.

Hege Mortensen reagerer også på at du har tatt opp advokatsalæret med Arctic Center, som ikke er part i saken.

– Det er Arctic Center som til slutt skal betale for advokatutgiftene og da er det naturlig å høre med dem, sier Hermansen.

LES OGSÅ: Nå kan Tromsø få alpinsenter