Elever vegrer seg fra å gå på skolen

Flere barn sliter med skolevegring

Både kommunen, skoler og organisasjonen Voksne for barn ser en bekymringsfull økning av fravær i skolen.

HJELPER FORELDRE: Hege Heimdal Lamo møter jevnlig foreldre til barn som vegrer seg fra å dra på skolen. En grunn til dette kan være mobbing – for eksempel i gymtimen, når elevene selv skal velge ut fotballaget sitt. Et barn kan oppleve å aldri bli valgt. Det gir konsekvenser. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

”Både barn, ungdom og voksne må bidra til å stanse mobbing og utestengning. Voksne har et særlig ansvar. Det skal nytte å si fra til en voksen. Vi må bry oss, ikke avvise barn som har det vanskelig."