Spenstig sykkelbru over Tverrforbindelsen

Det skinner i de to kobberbuene som er spent opp over Tverrforbindelsen for å holde den nye gang- og sykkelbrua på plass.

KOBBERGLANS: Prosjektleder Kjell Berntsen på den nye gang- og sykkelbrua over Tverrforbindelsen. Limtrebjelkene er dekket med kobber.  Foto: Ronald Johansen

MONUMENTAL: Med sine karakterisitske buer skiller den nye gang- og sykkelbrua seg ut i landskapet. 

nyheter

Brua med de to forgylte buene stikker seg ut i landskapet mellom Breivang og universitetscampusen. Siste helg ble de løftet på plass og i løpet av vinteren skal det bli mulig å gå og sykle over brua som skal binde nybygget til Handelshøgskolen sammen med campus på den andre siden av Tverforbindelsen.

Forlenger levetida

– Brua vil bli ferdig rundt 1. november, men vi kan ikke åpne for gjennomgang før anleggsarbeidene ved den gamle husmorskolen på Breivang har avtatt. I februar regner vi med at byggeområdet er så pass innsnevret at det er forsvarlig å gå eller sykle forbi, sier prosjektleder Kjell Berntsen ved Bygg- og eiendomsavdelingen på UiT.

Det karakteristiske bruspennet består av limtrekonstruksjoner kledd inn med kobber. Det er gjort for å forlenge levetida til konstruksjonen.

– Kobberet vil nok tiltrekke seg noe svart forurensning fra trafikken, samtidig som irring vil gi buene et islett av grønt.

LES OGSÅ: Her kommer det ny sykkelbro

Slipper biltrafikk

Gang- og sykkelbrua er del av en større ansiktsløftning og utvidelse på den gamle husmorskolen som UiT kjøpte fra fylkeskommunen i 2006. Ti år senere, august 2016, skal det være innflyttingsklart for økonomistudentene og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiT. Det blir 5.400 kvadratmeter bruttoareal med kontor- og undervisningsarealer i de nye lokalene.

Hele prosjektet har en prislapp på 235 millioner kroner, inkludert brua til 11 millioner kroner og opparbeiding av utomhusareal.

– Brua inngår i det samlede prosjektet for Handelshøgskolen. Det er et ønske om å avlaste Veslefrikkveien nedenfor Grønnåsen skole. Det er lite ønskelig med trafikk og parkering på Breivang-siden og prosjektet baserer seg på at man parkerer på campus og rusler til fots over brua til Breivang, sier Berntsen.

LES OGSÅ: Her bygges det om for 220 millioner kroner