Slik kan Tromsø styres

Forhandlingene som pågår mellom Rødt, SV og Arbeiderpartiet skal blant annet munne ut i en liste på hvem som får det øverste politiske ansvaret i Tromsø de neste fire årene.
nyheter

Det som etter alle solemerker vil skje i det konstituerende kommunestyremøtet i oktober er at det organisatoriske landskapet tegnes om for å passe den påtroppende posisjonen.

iTromsø har snakket med en rekke personer i og utenfor Arbeiderpartiet, SV og Rødt for å få innspill på hvordan et eventuelt resultat kan se ut.

Trolig vil både dagens byrådsstruktur og komitéstrukturen i kommunestyret endres. Byrådet blir mindre og komiteen får mer reell makt og innflytelse.

For dyre byråder i dag

Antall byråder vil kuttes med én og antall politiske rådgivere med fire. Det ble foreslått i de tre partienes (samt Miljøpartiets og Senterpartiets) budsjettforslag for 2015.

Som Arbeiderpartiets Kristin Røymo sier det «kostnadene for dagens byråd har vært et viktig politisk tema i Tromsø i flere år».

Om dagens byrådsantall reduseres vil trolig byrådsavdelingen for kultur og næring splittes opp og fordeles på andre avdelinger.

Fem byrådsavdelinger

Slik kan de fremtidige byrådsavdelingene se ut:

– Byrådsleder

– Råd med ansvar for finans, eiendom og næring

– Råd med ansvar for utdanning, kultur og idrett

– Råd med ansvar for helse, omsorgs og sosialtjenester

– Råd med ansvar for miljø, tekniske tjenester, planarbeid og byutvikling

Mange kandidater

– Det som er mer eller mindre klart er at byrådet skal ledes av Kristin Røymo.

– Som byråd for finans, eiendom og næring er forretningsmannen Gunnar Wilhelmsen spilt inn. Han skal både ha blitt spurt og sagt ja til posisjonen.

– Brage Larsen Sollund er et sterkt kort til å lede avdelingen for utdanning, kultur og idrett. Sollund har lang erfaring fra både sentral og lokal politikk. Marta Hofsøy blir også nevnt som mulig byråd for utdanningssektoren – eller som mulig rådgiver.

Myklevold og Ramberg

– Tone Marie Myklevold og Ragni Løkholm Ramberg nevnes begge som kandidater til å ha ansvar for oppvekstsektoren, kultur og idrett.

– Både Myklevold og Ramberg er også kandidat som helse- og omsorgsbyråd. Andre navn som nevnes i forbindelse med denne posisjonen er tidligere AUF-leder i Troms, Trond Agnar Eilifsen.

– Som byråd med ansvar for det tekniske lanseres flere navn. Gunn Sissel Jaklin var et navn, men som «arkitekt» bak det famøse marka-forslaget er hennes kandidatur kraftig svekket. Andre kandidater er Magnar Nilssen–Nobina-direktør og tidligere ordførerkandidat og tidligere SV-varaordfører Veronica Wiik.

«Nygamle» komiteer

Ettersom de to samarbeidspartiene SV og Rødt ikke vil sitte i byråd vil komiteledervervene være svært attraktive for dem.

Dagens komitéstruktur–med byutvikling-, helse- og omsorg, finans- og næring, samt utdanning-, kultur- og idrett videreføres med et par endringer.

– Byutvikling må kommunen ha, det er det lov på. Jens Ingvald Olsen fra Rødt er en selvskreven kandidat som leder–dersom han ikke blir ordfører, da. Gunhild Johansen fra SV er en naturlig nestleder.

Kielland får miljøsakene

– Den gamle miljø-, energi- og transportkomiteen vil trolig vekkes til live igjen–og få SVs Ingrid Marie Kielland som leder–forutsatt at hun ikke blir ordfører. Da vil Pål Julius Skogholt fra samme parti være en naturlig leder.

– Komiteen for helse- og omsorgstjenester er den komiteen som ligger nærmest an til å bli ledet av opposisjonen. Om ikke er Brage Larsen Sollund et alternativ–forutsatt at han ikke får en byrådspost.

– Utdannings-, kultur- og idrettskomiteen vil trolig bli ledet av Arbeiderpartiet–kanskje vil tidligere gruppeleder Elisabeth Steen være en sterk kandidat til dette vervet.

Uklart om ordførervervet

– En komité med ansvar for finans- og næring er også en «typisk» Ap-komité–men også den kan være aktuell som opposisjonsledet komité. Fra Ap er Elisabeth Steen en lederkandidat.

Hvem som skal lede hele kommunestyret er langt fra sikkert. De to mindre samarbeidspartiene er langt fra happy med at Arbeiderpartiet får ordføreren–samtidig som de får byrådsleder og alle byråder. Derfor vil nok Jarle Aarbakke få en kronglete vei fram til ordførertaburetten. Han kan være nødt til å ta til takke med varaordførerposisjonen. Om det blir SVs Ingrid Marie Kielland eller Rødts Jens Ingvald Olsen som får klubbe og kjede vil bli avklart den 2. oktober.